Vad räknas som privat resa enligt skattereglerna?

28 feb 2013 11:16 #1 av Johan Andersson
Tycker detta är väldigt luddigt. Jag har hört många olika förslag på vad som gäller.

Jag har tidigare hört att resa från hemmet till företaget alltid räknas som privat resa, men vi hade besök idag av en som ville sälja på oss elektroniska körjournaler.

Han sa att det går bra att köra direkt hemifrån till företaget så länge man inte körde hem direkt från firman dagen innan.

Någon som vet säkert vad som gäller?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 feb 2013 12:23 - 28 feb 2013 12:27 #2 av Ronnie Lidström
Ja.. Helt solklart är det ju inte.

Vad som räknas som privat eller ej är ju i sig inte så svårt att förstå. Det man måste bestämma är vad som är ens "tjänsteställe".

Är företaget tjänsteställe så räknas alla resor hemifrån <-> firman som privata.


Jag har nyss frågat Skatteverket om detta:

Hej!

Nu är det allmänt väldigt virrigt om vad som egentligen gäller angående körjournaler.

Alla säger olika om vad som gäller. Olika handläggare på Skatteverket säger olika. Olika säljare för elektroniska körjournaler säger olika.

Kanske dags att ni går ut med en klar och tydlig guide för vad som gäller?

Vad som framförallt är oklart är ju vad som räknas som privat resa.

Vi kan ta en vanlig elservice-firma som exempel:

Serviceelektrikern "Kalle" disponerar en "egen" servicebil. Han utgår från hemmet och kör direkt därifrån till sina kunder.

Exempel på en arbetsdag. Anser ni att något av detta är en privat resa?

Start - Mål - Benämning

Dag 1:
Hem - Storgatan 1 - Elinstallationsarbeten
Storgatan 1 - Elvägen 2 - Handla material på elgrossist
Elvägen 2 - Matgatan 1 - Lunch på restaurang
Matgatan 1 - Firmavägen 5 - Möte med chefen
Firmavägen 5 - Kundstigen 1 - Elservicearbeten
Kundstigen 1 - Hem - Arbetsdagen slut

Dag 2:
Hem - Firmavägen 5 - Möte med chefen för att få ritningar/beskrivning för jobb
Firmavägen 5 - Byggvägen 6 - Elinstallation på entreprenad
Byggvägen 6 - Hem - Via ICA Maxi som ligger på vägen hem


Skatteverket svarar:

Hej!
Det är inte konstigt att det uppfattas som virrigt med bilförmånsregler. Att ta fram en klar och tydlig guide med vad som gäller skulle säkert vara önskvärt.

Detta är i alla fall vad som gäller:

När en anställd eller uppdragstagare för privat bruk, i ringa omfattning, använder bil som han får disponera på grund av anställning eller uppdrag så uppkommer ingen skattepliktig bilförmån. Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. I annat fall uppkommer det en skattepliktig bilförmån.
Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Visst är det ganska tydligt? Sen kan frågan uppstå om tjänsteställe. Är det hemmet, kontoret eller där man utför jobbet?

Säljare av utrustning kanske använder sina argument för produkterna. Den huvudsakliga nyttan från Skatteverkets synvinkel är att med en elektronisk körjournal så blir den gjord. Att skriva för hand är inte så enkelt alla gånger.

I de exempel som du har angivit kan jag bedöma att bilförmån föreligger. Den anställde har haft bilen hemma. Kör till tjänstestället ( firman) och hem. Om de dagliga smååkandet till lunch och affären övergår 100 mil per år, så är det också förmånsgrundande.

Sen kan företaget begära justerad förmån om bilen är t ex inredd med skåp och hyllor.

Hoppas det blev något tydligare?


Med vänliga hälsningar

Roger GranströmFöljdfråga från mig:

Fast om tjänstestället är hemmet? De utgår från hemmet?Skatteverket svarar:

Hej!

Jag bifogar ett ställningstagande gällande tjänsteställe för servicetekniker som kan vara till hjälp. Där står bl a följande i sammanfattningen.

Tjänstestället för servicetekniker ska i första hand bedömas enligt reglerna i
12 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vid bedömningen av var tjänstestället är beläget ska hänsyn tas till i vilken omfattning den anställde besöker arbetsgivarens lokaler för att hämta och lämna arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Bedömningen av var tjänstestället är beläget ska göras i ett längre tidsperspektiv. Med längre tid avses i detta sammanhang en period av minst två år. Detta innebär att tillfälliga förändringar av arbetsförhållandena inte ska påverka bedömningen. Om den anställde sett över en längre tidsperiod besöker arbetsgivarens lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan ska tjänstestället anses vara i dessa lokaler.

Tjänsteställe för servicetekniker.

www.skatteverket.se/5.3258ac79127730fd3b980001872.html

Tjänsteresa eller resa till och från arbetet
En tjänsteresa kan påbörjas vid bostaden eller vid tjänstestället.
Om den anställde, som inte har sitt tjänsteställe i bostaden,
kör direkt från bostaden till exempelvis en kund är denna resa
en tjänsteresa. Om den anställde ”mellanlandar” på tjänstestället
startar däremot tjänsteresan där. På motsvarande sätt
bryts tjänsteresan om den anställde besöker tjänstestället på
hem-vägen. Alla resor mellan bostaden och tjänstestället är att
betrakta som resor till och från arbetet, även om det är fråga
om övertidsarbete eller jourutryckning.


Ersättning för resor till och från arbetet jämställs med lön.

Exempel
Lena är bosatt i Luleå och arbetar stadigvarande i Piteå 3 dagar
per vecka och i Umeå 2 dagar per vecka för samma arbetsgivare.

Piteå är tjänstestället.

Resor Luleå–Piteå = resor till och från arbetet
Resor Luleå–Umeå = tjänsteresor


Eftersom tjänstestället är Piteå så är resorna dit resor till och
från arbetet. De två dagar per vecka som Lena åker direkt till
Umeå och inte ”mellanlandar” på tjänstestället i Piteå är
resorna i stället tjänsteresor. Om Lena kör till Umeå via tjänstestället
i Piteå så börjar tjänsteresan i Piteå. Resan mellan bostaden
och Piteå är resa till och från arbetet.


Med vänliga hälsningar

Towe Nilsson


Andra trådar här på fluxio.se som tar upp ämnet:
--> Personer med företagsbil riskerar skattesmäll
--> Servicebilen som förmån
--> När måste man föra körjournal?
--> Att ha tjänstebil. Vad gäller? Förmånsvärde osv

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Följande användare sa tack: Patrik Hedlund, Rikard Ågren, puttrix, Svenne Eriksson, Tony

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 mar 2013 09:22 #3 av Svenne Eriksson
Alltså... Vänta här nu!

Så om de anställda besöker firman mer än en gång / vecka så kan inte tjänstestället vara hemmet? Jag trodde att det bara var resor till firman från hemmet som räknades. Att man under dagen fick besöka firman utan att det räknas som privat resa.

Var är det tänkt att en service-elektriker ska äta lunch någonstans? Vi har företagets lokaler mitt i stan och service-elektriker som kan ha en 3-5 olika jobb / dag, ska de äta medhavd lunchlåda hemma hos någon av dessa kunder eller?

Till Skatteverket om ni läser detta: Hur svårt kan det vara att göra klara och tydliga regler, som dessutom är verklighetsförankrade och går att följa?

Tjänstestället för servicetekniker ska i första hand bedömas enligt reglerna i
12 kap. 8 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Vid bedömningen av var tjänstestället är beläget ska hänsyn tas till i vilken omfattning den anställde besöker arbetsgivarens lokaler för att hämta och lämna arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter. Bedömningen av var tjänstestället är beläget ska göras i ett längre tidsperspektiv. Med längre tid avses i detta sammanhang en period av minst två år. Detta innebär att tillfälliga förändringar av arbetsförhållandena inte ska påverka bedömningen. Om den anställde sett över en längre tidsperiod besöker arbetsgivarens lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan ska tjänstestället anses vara i dessa lokaler.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 mar 2013 09:59 #4 av Fredrik Olsson
Jag tolkar det som att skv är ute efter om man behöver köra till filialen morgon och kväll för att kunna påbörja/avsluta sina arbeten.
Om så är fallet menar de att ditt tjänsteställe är på filialen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 mar 2013 20:34 #5 av Ronnie Lidström
Står ju klart och tydligt

Skatteverket skrev: Om den anställde sett över en längre tidsperiod besöker arbetsgivarens lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan ska tjänstestället anses vara i dessa lokaler.


Lite intressant eftersom de som säljer elektroniska körjournaler säger något helt annat.

Men vi måste väl tyvärr gå efter det som står på skatteverket.se

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 aug 2014 22:32 - 07 aug 2014 22:47 #6 av Kjell Svensson
Är det utlandsresa du tänker på så brukar många jurist- och advokatbyråer erbjudas tjänsteresor eller vad man ska kalla det med bl.a. beskattningsrätt i New York :klapp: obeståndsrätt på Bahamas :tummeupp: familjerätt i London :cheer :lol: avtalsjuridik på Island :ohmy: osv. Dessa resor måste bestå av ett utbildnings- eller fortbildningsmoment, förmodligen i form av föreläsningar. Större delen av dagen spenderas möjligen på badstranden. Inte för att dessa resor är utbildningsmässigt i underkvalitet, de är tydligen mycket lärorika och många advokater och säkert någon jurist passar på att åka. Det är kanske enklare att Googla där hittar man också mycket, som skatte- avtal inom EU som faktiskt gäller här också, olika direktiv. Det är inte så krångligt som det låter det är bara att läsa om man har tid. Tillbaks till resorna som är fullt avdragsgilla och ett företag eller advokatbyrå som heter Linddahls, tror jag, skickar ut de här erbjudandena till höger och vänster. Men det kostar tydligen en del men kan som sagt dras av i företaget. Det blev ett negativt svar på din fråga men ändå. Läs också på ett juridikforum, men annars har du bra ledning i tråden. Bra forum detta btw. :klapp: :klapp: :klapp:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 okt 2014 23:26 #7 av Stellan

Kjell Svensson skrev: Är det utlandsresa du tänker på så brukar många jurist- och advokatbyråer erbjudas tjänsteresor eller vad man ska kalla det med bl.a. beskattningsrätt i New York :klapp: obeståndsrätt på Bahamas :tummeupp: familjerätt i London :cheer :lol: avtalsjuridik på Island :ohmy: osv. Dessa resor måste bestå av ett utbildnings- eller fortbildningsmoment, förmodligen i form av föreläsningar. Större delen av dagen spenderas möjligen på badstranden. Inte för att dessa resor är utbildningsmässigt i underkvalitet, de är tydligen mycket lärorika och många advokater och säkert någon jurist passar på att åka. Det är kanske enklare att Googla där hittar man också mycket, som skatte- avtal inom EU som faktiskt gäller här också, olika direktiv. Det är inte så krångligt som det låter det är bara att läsa om man har tid. Tillbaks till resorna som är fullt avdragsgilla och ett företag eller advokatbyrå som heter Linddahls, tror jag, skickar ut de här erbjudandena till höger och vänster. Men det kostar tydligen en del men kan som sagt dras av i företaget. Det blev ett negativt svar på din fråga men ändå. Läs också på ett juridikforum, men annars har du bra ledning i tråden. Bra forum detta btw. :klapp: :klapp: :klapp:


Är det skatterättsligt acceptabel, men inte direkt i linje med lagstiftarens intentioner när han skrev lagen
Det låter som det hamnar i hägnet av skatteplanering fast med förmånskaraktär. Ja, tydligen åker många advokatfirmor med sin personal på liknande resor. Man kan skatteplanera å ena sidan det är lagligt men inte i linje med lagstiftarens intentioner när han skrev lagen, luckor om man vill kalla det så. Men å andra sidan måste man få kompetensutvecka personalen. En jurist har ett tungt ansvar och måste hela tiden uppdaterar och kvalitetsäkra sitt juridiska kapital. Jag tycker personligen att advokater och jurister borde få dra av kostymerna eftersom det inte går att arbete utan dem i rätten exempelvis. Man kan väl knappast ha tryck på ryggen. Men även kostym kan inte dras av, är det skatteflykt då eller? Det där med skatterätt är inga roliga grejer det. Hittade också ett juridikforum som var bra, juristerl.info tror jag det var, Sveriges advokater och jurister heter portalen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.064 sekunder

Senaste foruminlägg