Felsöka motor med trinn 230v

18 jun 2020 14:57 #1 av Manuel R
Håller på med att felsöka motor, och har funderingar på hur jag ska mäta och mellan vad... hur tolka.

Får >2000 mellan svart och blå
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jun 2020 21:47 - 21 jun 2020 21:47 #2 av Torbjörn Forsman
Vad har motorn för felsymptom? Går den inte alls, eller går den bara på vissa av hastighetslägena?
Drar den ström från nätet i de lägen där den inte går?
Kan man få den att gå genom att hjälpa igång den för hand?
Är startkondensatorn hel (har rätt kapacitans, inte alltför hög förlustfaktor etc)?
Syns några skador på lindningarna (t ex vattenskador, brunna härvor, lösa trådar, spår av gnistbildning eller ljusbågar)?
Är motorn mekaniskt i ordning (ingen tendens till fältning, glappfria lager, rak axel osv)?

Jag antar att motorn är avsedd att driva någon fläkt, pump eller annan last som kräver högre moment vid ökande varvtal. Varvtalsregleringen sker förmodligen genom motstånd (resistiva eller induktiva) som kopplas i serie med motorns huvudlindning (den som ligger mellan svart och blå) vid de lägre hastigheterna. Hjälplindningen bör vara ansluten mellan svart och brun.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jun 2020 05:17 - 22 jun 2020 06:54 #3 av Manuel R
Det är en ny motor som driver en aerotemper.. det finns ca 4 st på denna kurs, mätte på en av de andra , fick då 16 ohm,24ohm och 35ohm över de olika trinnstegen... för att jämföra. När denna är kopplad går effektbrytaren, när jag bryter vid arbetsbrytaren, så funkar kursen utan problem. Så jag antar att linningen är problemet. Men ville mer veta om jag mäter rätt när jag felsöker. Eller om jag är ute och cyklar och borde hålla mig till att koka kaffe hahahah nästa gång ka ske jag inte har en liknande som jag kan jämföra med.. därför ville jag kolla med er om hur jag ska mäta så att säga? :) kan jag megga? Och över vad meggar jag?
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 jun 2020 10:27 #4 av Torbjörn Forsman
Meggar en motor gör man i praktiken bara för att kolla isolation mot jord. Eller möjligen för att kolla isolation mellan olika härvor i lindningen som borde vara helt isolerade från varandra (t ex mellan lindningsfaserna i en trefasmotor, då blecken i kopplingsdosan är borttagna). Och eftersom det inte verkar som om något jordfelsskydd löser i detta fall, så är nog den saken inte så intressant.

Vet du om seriemotstånden (eller spolarna) för de lägre hastighetsstegen ligger inlindade i statorlindningen eller sitter de separat? Har du plockat isär motorn, avsynat och studerat konstruktionen?

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 jun 2020 09:41 - 27 jun 2020 09:42 #5 av Manuel R
Nej har Inte demonterat motorn, då min uppgift var bara och se lite på den , och ge en generell opinion om det är fel på denna aeorotemper. Så att de kan byta ut den. Det är en ny installation, rörläggar firma som har ansvaret.

När jag meggade mellan de olika trinnen fick jag ca 18Mohm, och sedan meggade jag mot jord , inget mot jord.... Ok, men känns som jag har gjort stegen rätt , förutom demontera etc :)
Hur påverkas kondensator när man meggar? Eller den påverkar inte av meggning? Eller värderna?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2020 12:49 #6 av Torbjörn Forsman
Mellan de olika stegen borde du ha fått samma värde som vid ohmmätning med en multimeter, om meggern är i ordning.
När du skrev att det blev "inget mot jord", menar du då ingen resistans då, alltså 0 ohm, eller oändlig resistans?

Den låga mätströmmen från meggern kommer ju att ladda upp kondensatorn gradvis under meggningens gång, det kommer att synas som att resistansen sakta ökar. Detta om meggningen sker med likspänning. Om meggern ger växelspänning (ovanligt nuförtiden), så bör den visa ett värde motsvarande kondensatorns reaktans vid den frekvens meggern använder. Du bör inte megga med en högre spänning än kondensatorns märkspänning (likspänning), kolla märkning på den för den saken. Om det är en elektrolytkondensator (knappast i just detta fall) så tar den skada om du meggar med fel polaritet.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Magnus H

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 jul 2020 14:05 #7 av Manuel R
Ja jag menade >500MOhm...

Tackar för kondensator texten, bra att veta :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.105 sekunder