Driftsätta delar av pågående bygge?

03 nov 2019 23:29 #1 av Anders Tegelberg
Var hittar man info om driftsättning av delar av ett icke färdigbyggt hus?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2019 05:23 #2 av Bo Siltberg
Känner inte till några speciella regler för det. Varje del som driftssätts ska vara korrekt utförd och kontrollerad precis som vanligt.

Det jag kan tänka mig är att man behöver skydd mot oavsiktlig driftsättning av icke färdiga delar, t.ex genom att låsa dvärgarna eller lämna dessa gruppledningar oinkopplade.
Följande användare sa tack: Michell Andersson, Electrum, Fredrik Sjödin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 nov 2019 09:49 #3 av Magnus
Ett annat tips är väl att skylta på lämpligt ställe om att delar av den elektriska installationen är spänningssatt och lämplig rad om att inte vidröra någon del av den elektriska installationen. 

-Min titel efter citat av Patrik Hedlund-
Följande användare sa tack: Michell Andersson, Fredrik Sjödin

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 nov 2019 17:29 - 19 nov 2019 13:38 #4 av Mats Jonsson
Varför skulle man inte få "vidröra någon del av den elektriska installationen"? Är det med hänsyn till garantier och liknande? Det kan ju i vart fall inte ha med elsäkerhet att göra då en starkströmsanläggning ska vara så utförd att den ger en betryggande säkerhet mor person- och sakskada. Detta krav gäller ju även om den spänningssatts tillfälligt för provdrift och liknande.Min ene son renoverade sin lägenhet för något år sedan och när renoveringen nästan var färdig besökte jag lägenheten och fann då att elektrikern han anlitat var en riktig slarver. Dels saknades ett vägguttag men det var spänning på fasledaren, dels saknades en armatur i badrummet och tändtråden var bara grundisolerad och kunde spänningssättas med en knapptryckning. Uttaget gick inte att montera på grund av att det saknades en väggskiva och armaturen var restnoterad. Jag valde i detta fall att ta en diskussion med elektrikern och hans chef men valde att inte göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Det borde man kanske gjort.

I dag med Wago-klämmor är det ju så enkelt att välja vilka delar man vill spänningssätta och vilka som ska vara frånkopplade. Och som Bo skriver så ska antingen dvärgbrytare skyddas mot tillkoppling med blockeringsdon eller så ska de helt enkelt inte kopplas in förrän spänningssättning får ske.Jag funderar lite påhur skylten som Magnus skriver om ska se ut? Eftersom att det inte får finnas elektrisk fara så får man heller inte använda skylt V1 i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om varselmärkning, ELSÄK-FS 2008:2. Av föreskrifterna framgår man inte får varna för elektrisk fara om det inte finns elektrisk fara och eftersom det inte får finnas elektrisk fara annat än i driftrum så kan ju skylten om elektrisk fara inte bli aktuell annat än in till driftrum.

Man kanske kan utforma en förbudsskylt medtexten: Elinstallationen får inte användas  - Garantivillkor - Överträdelse kan medföra skadeståndsskyldighet.?

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Bo Siltberg, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.048 sekunder