regler kring solpannels anläggningar

20 jun 2017 15:50 #1 av Niklas Hansson
hej

jag har en bekant till mig som just har installerat en solanläggning med 2 st inverterar som är anslutna till 2 st tak med solpaneler på runt 17kW styck. Och nyfiken som man är så är man ju där och kollar hur det har gått . Men har 3 frågor

- får man lägga plus och minus kabel i samma rör/ kanal från taket på fasaden in till inverterarna?

-Min andra frågar är mer av en dimensionerings fråga där dem har säkrat upp till 63A i fasad mättar skåpet och från fasadmättar skåpet går en ekkj 3x10/10 i vägen kanske runt 15-20 m. och om man bara kollar till belastningsförmågan så låter det lite klent eller? om man kollar i handbok 421 ? för hur fungerar det när panelerna producerar för fullt ( vilket dem kanske inte gör så ofta ) och man har andra belastningar påslagna som kräver lite effekt ? eller nån som kan förklara om den producerad elen går direkt ut i anläggningen när den behöves eller hur fungerar det ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jun 2017 18:02 #2 av Örjan Borgström
Det är inte otillåtet att ha plus och minus i samma rör då det ska vara dubbelisolerade kablar. Men jag vill starkt rekommendera att inte göra det utan att använda kortslutningssäker förläggning. Vid en kortslutning mellan plus och minus i en sträng finns ingen säkring som löser ut utan felet finns kvar och risken för brand ökar ju längre solen lyser.

När solcellerna producerar ström så försöker det höja spänningen i anläggningen så om inte energin förbrukas i anläggningen går den vidare ut på nätet som på så sätt håller spänningen konstant.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jun 2017 18:14 #3 av Michell Andersson
För fråga 1 så gäller kortslutningssäker förläggning om de inte är säkrade, men de kan ju mycket väl vara säkrade uppe vid.
För fråga 2, de kan producera maximalt ca 50A per fas. Betalningsförmågan för kabeln ska då ligga på minst 55A för att den ska kunna säkras 50A. En EKKJ 3X10/10 i rör i mark har en belastningsförmåga på 50A. I Sverige kan vi dock beräkna med en termisk markresistivitet på 1 K*m/W istället vilket ger omräkningsfaktor 1,18, alltså 59A. Ur det perspektivet så är det inget problem att belasta kabeln enligt ovan. Vi har ju även marginalen mellan belastningsförmåga och säkring.
Sen att den är säkrad 63A från skåp till central kan vara ett problem, men måste inte vara det. Det kan också vara så att det finns överlastskydd i andra änden av kabeln vilket säkerställer att den inte överbelastas. En 63A säkring kan normalt agera kortslutningsskydd för ovan given kabel, förutsatt att förimpedansen är så låg att lägsta kortslutningsström uppnås för att lösa säkringen inom 5 sekunder, men den skulle normalt inte fungera som överlastskydd. Då måste vi ha förhållanden som tillåter fler omräkningsfaktorer.
Ligger kabeln inte i rör så blir det bara gynnsammare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

21 jun 2017 21:19 #4 av Johan Larsson
hej är det någon som vet en besiktningsman när det gäller solceller i stockholms området?

/Johan

ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 jul 2017 14:24 #5 av Johan Larsson
hej vart kan jag hitta reglerna att plus och minus inte får ligga i samma rör?

hittar inget klokrent om det i SS436 40 00,712

enda jag hittar är 712,412 där det står "bör"....

/Johan

ABL behörig.. bygger värmepumpsanlägggningar. styr regler m.m

VD
ETK-service AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jul 2017 12:30 #6 av Tommy
Hej!

Ska installera solceller för först gången och har inte blivit färdig att beställa de nya föreskrifterna än...

Jag har sökt runt lite på nätet och har ett par funderingar:

- Måste man installera en JFB Typ B oavsett om växelriktaren har inbyggd transformator eller ej?

- Måste det installeras åskskydd? Och i så fall ska det sitta på både AC & DC sidan?


Såg på ett utskick från E-ON att dom ville ha brytare på det i mätarskåpen men det gick att tråda om i bef. skåp så att
mätaren låg innan huvudbrytaren om den nu inte redan är så..

Hälsningar Tommy

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jul 2017 19:03 #7 av Michell Andersson

Tommy skrev: - Måste man installera en JFB Typ B oavsett om växelriktaren har inbyggd transformator eller ej?

Har växelriktaren inbyggd galvaniskt avskiljande transformator (fulltransformator, alltså ej sparkopplad eller dylikt) så behöver jordfelsbrytare typ B ej installeras.

SS 436 40 00-712.530.3.101
Där jordfelsbrytare används för att skydda kretsen mellan växelströmsklämmorna på
solcellsomriktaren och elcentralen ska de vara av typ B enligt SS-EN 62423 eller SS-EN 60947-2 om inte
– omriktaren har åtminstone enkel isolering mellan lik- och växelströmssidan, eller
– installationen är utförd så att åtminstone enkel isolering uppnås mellan omriktaren och
jordfelsbrytaren genom användning av en fulltransformator, eller
– omriktaren inte fordrar skydd med jordfelsbrytare av typ B enligt tillverkarens anvisning.

Tommy skrev: - Måste det installeras åskskydd? Och i så fall ska det sitta på både AC & DC sidan?

Bedömning för huruvida åskskydd ska användas bör baseras på 443 (443.5) i SS 436 40 00. Häri kan man läsa att åskskydd ska anordnas för av distributionsnätets överförda åsk- eller kopplingsöverspänningar. Direkta nedslag behandlas i annan standard (SS-EN 62305-2).

Skydd ska enligt standarden anordnas där konsekvenserna av överspänningarna påverkar
a) människoliv (t ex säkerhetssystem och medicinteknisk utrustning på sjukhus)
b) service till allmänheten och kulturarv (t ex förlust av publika tjänster, datacenter och museum)
c) kommersiell och industriell verksamhet (t ex hotell, banker, industrier, kommersiella marknader och lantbruk).

I alla andra fall ska skydd anordnas om riskbedömning enligt 443.5 resulterar i det.
Vad som är sagt särskilt om solceller i 712.443 är att om överspänningsskydd fordras enligt allmänna 443.5 så ska skyddet även omfatta likspänningsdelen av solcellsinstallationen. Med tanke på att 443 begränsar sig till att omfatta åsk- och kopplingsöverspänningar överförda via distributionsnätet så har jag svårt att se hur ett skydd anordnat i anslutningspunkten inte även omfattar solcellsinstallationen eftersom överspänningen klingar av in mot anläggningen. Så jag vet inte i praktiken vad fordran egentligen fyller för syfte...

Tommy skrev: Såg på ett utskick från E-ON att dom ville ha brytare på det i mätarskåpen men det gick att tråda om i bef. skåp så att mätaren låg innan huvudbrytaren om den nu inte redan är så..

Ett nyare skåp är konstruerat enligt SS 430 01 10, utg. 10 för servissäkring upp till och med 63A. I nyare skåp är huvudbrytare i skåp ansluten EFTER mätaren. Är det ett äldre skåp så är brytaren ansluten INNAN mätaren. Det enklaste är som sagt att tråda om tavlan så att mätare matas direkt via mätarsäkringarna och att brytaren då är ansluten EFTER mätaren. Jag vet dock inte hur man ska betrakta hela baletten med CE-märkning i så fall eftersom man gör ett ingrepp i tillverkarens typade utrustning. Kanske en annan tråd?
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Tobias

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.056 sekunder

Senaste foruminlägg