Behörighetsutredningen

13 jan 2015 20:36 - 13 jan 2015 20:37 #21 av Marcus
Svar från Marcus i ämnet Behörighetsutredningen

Jan Wahlberg skrev: "Blir vi nu äntligen av med "instruerade" mekare och vaktmästare som tror de kan koppla in och ur motorer och dylikt?? :tokig:


Inte mekare på maskiner som omfattas av maskindirekrivet. Där gäller erforderlig kunskap enl. EU

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 20:37 #23 av Michell Martic
Någon som läst senaste tillskottet i diskussionen om behörighetsutredningen från Voltimum? Essän är från den 3:e februari och finns att läsa här .

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 20:50 #24 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Behörighetsutredningen
Ja

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 21:01 #25 av Michell Martic

Bo Siltberg skrev: Ja

Starkt bidrag Bo och tack för att du hjälper ämnet framåt.

Givetvis så tänkte jag på om det fanns reflektioner eller åsikter om det som skrivits.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 21:01 #26 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Behörighetsutredningen
Nej

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 21:06 #27 av Lars Blomkvist

Bo Siltberg skrev: Ja

HaHa kortaste Bo någonsin skrivit :klapp:

Den som inte söker finner inga svar :) ibland
Följande användare sa tack: Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 feb 2015 21:34 #28 av Electrum
Svar från Electrum i ämnet Behörighetsutredningen
Michell, jag kunde bara inte låta bli B) . Det var som upplagt för det svaret. :)


Men nåväl. Jag har nog tyckt som Mats Jonsson mest hela tiden sen utredningen släpptes. Att den är grund, ej genomgripande på något önskvärt vis. Att det på något vis knappt blev någon skillnad.
Ordet behörig byttes till auktoriserad.
Ett register för elinstallationsföretag ska upprättas.
Och i övrigt, business as usual formerly.

Mats pekade ut någon grej som jag inte tänkt på tidigare.
Men jag tycker rent generellt att hela utredningen var bedrövlig. Är det allt man kommer fram till under ett och ett halvt års utredande?
Är alla statens utredningar lika värdelösa?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Michell Martic

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 feb 2015 05:48 #29 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Behörighetsutredningen
Ja, efter Mats och ditt svar finns inte mycket mer att orda om, men 13 19 20 ord blev det ju :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 feb 2015 18:41 #30 av Ronnie Lidström
Jag har inte läst på så noga de senast vändningarna.. men om jag förstått rätt så har man skrotat allt vad "personlig behörighet" var samt egentligen alla andra större förändringar och kom fram till att man ska fortsätta som förr?

Detta efter x miljoner nerlagda skattekronor i div utredningar..

Har jag förstått det rätt då?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 feb 2015 21:04 #31 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Behörighetsutredningen
Nja,
- elinstallatörer finns kvar med egen suverän behörighet, men det kallas att de är auktoriserad istället pga av den "stora ändring" som förslaget innebär ville utredaren ändra på begreppet :rulla:
- yrkesmän döps i samma andra om till yrkespersoner
- överinseendet mellan elinstallatör och yrkesperson flyttas till företaget yrkespersonen är anställd i.
- företaget måste ha ett "egenkontrollprogram" och minst en elinstallatör knuten till sig för att få tillåtas stå för yrkespersonernas kunskaper.
- företag som installerar i andras anläggningar ska anmäla sin verksamhet till esv, för att innehavaren lätt ska kunna kontrollera att det är ordning på torpet.
- ett aktsamhetskrav, dvs krav på att man ska göra säkra installationer.
- plus lite annat som översyn av ellag och förordningar.
Så, vad är egentligen nytt?
I praktiken innebär detta att elinstallatör och yrkesperson inte längre behöver vara anställd i samma företag.
Nåt annat som är nytt? Jo aktsamhetskravet...

Ett genomgående tema var innehavarens problem att uppfylla sin skyldighet i starkströmsförordningen att se till att arbete på anläggningen utförs av personer med nödvändig kompetens. Men någon lösning på det blev det inte, eller jo, tanken med att installationsföretag ska registrera sig hos esv skulle vara lösningen. Jag raljerade lite över det här: www.byggahus.se/forum/artikelkommentarer...rpage=30#post2168537

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 feb 2015 21:22 #32 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Behörighetsutredningen
Ok, jag kan väl tycka lite också då.

Det saknas skäl att införa begreppet auktoriserad. Det gamla begreppet behörighet må vara utslitet och utskällt, men det är inarbetat och alla känner till det. Alla som inte vet bättre vet i alla fall att de ska ropa efter behörighet. Det saknas därför motiv att byta ut detta begrepp.

Ett av huvudskälen till ett nytt behörighetssystem var innehavarens svårigheter att uppfylla sitt ansvar, men där har inga förbättringar gjorts. Givetvis ska alla som ringer på snabbt kunna visa upp en legitimation eller certifikat! Att kolla upp ett personnummer hos elsäkerhetsverket är bara larvigt. Dåligt!

För elinstallatörer ställs formella krav på kompetens i föreskrifter, medan det för yrkespersoner är upp till företaget. Elinstallatören finns visserligen där i företaget för att styra upp kompetensen, men det är företaget som är ansvarigt. Yrkespersoner må ha många olika praktiska specialiseringar på olika typer av system, men den grundläggande kunskapen om säkerhetsreglerna torde vara densamma som för elinstallatörer. Hur säkerställer man att yrkespersoner får samma utbildning som elinstallatörer? Det kanske inte är något problem, det bara ter sig underligt att elinstallatörer regleras i lag medan yrkespersoner får utföra elinstallationer bara för att de är anställa i rätt företag.

Ansvar bör vara personligt. Det blir aldrig bra om någon annan tar ansvaret. Man får samma problem som idag att reda ut om en felaktig installation är yrkespersonens, elinstallatörens eller företagets ansvar. Företaget kommer givetvis att försöka lägga ansvaret på yrkespersonen.

Finns det faktorer som ökad användning och nya komplicerade system som är en faktor i denna fråga? Exempel som nämns är smarta elnät, småskalig elproduktion (solceller), sårbara elsystem. Detta innebär en ökad komplexitet och nya infallsvinklar på elsäkerhet. En teknisk utveckling sker inom många områden, men krävs det behörighet för att förstå den? Nej, det är inte denna tekniska kunskap som behörigheten handlar om.

Varför skulle man inte kunna ge dagens elektriker en (begränsad) behörighet så att de kan fortsätta arbeta så som de gjort hittills? Finns det verkligen fog för oron att den nyvunna behörigheten sätter griller i huvudet på dem till den grad att de plötsligt tror att de klarar av mer än vad de kan idag? Nej, inte alls, jag tycker utredaren har låga tankar om alla skickliga yrkespersoner som finns. Det hade gått att lösa, till exempel med olika nivåer av behörighet, där elsäkerhetsverket trummar ut att den som ringer på dörren hemma ska kunna visa upp ett leg med minsta behörighetsnivå ”bostad”.

Förslaget är väldigt inriktad mot företagande. Kan inte se hur utredaren blivit övertygad som denna lösning med egenkontrollprogramsföretag... men jag har heller inte läst Lo-fackens inlaga, har faktiskt försökt två gånger men fastnat pga att den är så vansinnigt föraktfull och nedvärderande mot allt och alla, man mår illa av att läsa den. Det hade som sagt varit trevligt men lite nydaning.
Följande användare sa tack: Joel Ingolf, Paul Wargenstahm, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.047 sekunder

Senaste foruminlägg