Rapport Elolyckor 2011

09 maj 2012 08:44 #1 av Ronnie Lidström
Nu har Elsäkerhetsverket släppt sin rapport för förra årets elolyckor och tillbud.

Flest anmälda elolyckor inom industrin
Rapporten visar att de flesta elolyckorna för elyrkesmän sker inom verksamhetsområdet industri och gruvor. Elsäkerhetsverkets sammanställning visar att verksamhetsområdet svarat för nästan en tredjedel av samtliga elolyckor som medfört sjukdagar under perioden 2000 till 2011.

Elolyckor anmäls oftare
Elyrkesmännen har blivit bättre på att anmäla elolyckor. Från år 2000 till år 2011 har antalet anmälningar dubblerats. Elyrkesmännens olyckor uppkommer i fyra av fem fall i samband med ett felbeteende vid arbete. Strömgenomgångsolyckor är den vanligaste typen av olycka. Ett tekniskt fel är den vanligaste orsaken till olyckor som drabbar lekmän i arbetet. Oftast återfinns felet hos en anslutningskabel eller ett bruksföremål.

Elolyckor med dödlig utgång minskar
Totalt inträffade tre elolyckor med dödlig utgång under 2011. De senaste trettio åren har elolyckor med dödlig utgång mer än halverats.

Liten kännedom om elolyckor och privatpersoner
Mörkertalet för de elolyckor som drabbar lekmän på fritiden är mycket stort. För denna grupp finns det ingen skyldighet att anmäla elolyckor och därför kommer få av dessa till Elsäkerhetsverkets kännedom. Via den mediebevakning som verket gör får myndigheten kännedom om vissa av dessa elolyckor, i första hand de som är av den mer allvarliga typen. Via ett webbformulär, som finns tillgängligt på Elsäkerhetsverkets webbplats kan alla anmäla en elolycka eller ett tillbud.


>>Läs hela rapporten här (.pdf)

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 maj 2012 13:36 #2 av Reijo Eriksson
En annan definition på elyrkesman:
elyrkesman: en person som i sin yrkesutövning arbetar med starkström

Reijo Eriksson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.095 sekunder