1 fas till 3 fas

10 sep 2020 14:35 #1 av Ralf Larson
Jag har en generator på 1-fas på 400 V, 50 Hz och 250 A, med en återledare, obs. ej nolla.
Vill ha ut 3 faser 50 Hz med 120 graders fasförskjutning och 240 V per fas och en nolla, som kan belastas vid 240V 1-fas. Fas-splitter eller via en frekvensomvandlare?
Hur bygger man en sådan?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 sep 2020 08:00 #2 av Torbjörn Forsman
Svar från Torbjörn Forsman i ämnet 1 fas till 3 fas
Om du tänker dig någon form av fasvridning med reaktiva komponenter, så är det fullt genomförbart under förutsättning att lasten alltid är konstant och du känner till dess egenskaper (ev osymmetrier, aktiv förbrukning, effektfaktor mm). Men för en varierande eller oförutsägbar last fungerar det inte. Dock blir en sådan lösning under alla förhållanden skrymmande och dyr. Kan bli något enklare och mer tåligt mot osymmetrisk last om du åstadkommer en 90° fasvridning på reaktiv väg för att göra en tvåfasspänning och sedan skapar ett symmetriskt trefassystem medelst scott-kopplade transformatorer.
Man kan också hjälpa upp fasvridningsanordningen genom att ha en tomgående två- eller trefasmaskin, helst deltakopplad, ansluten parallellt.

Varför går inte generatorns återledare att använda som nolla?

Jag tror den bästa lösningen i det här fallet är att linda om generatorn och göra en trefaslindning. För att den ska tåla enfasig belastning bra, blir det nog bäst att deltakoppla den så du får 240 V huvudspänning, anslut då den enfasiga lasten mellan två hörn i deltat, jorda det ena av dem och definiera det som nolla.
Med generatorn omlindad till trefas, slipper du också alla besvär som är förenade med enfas synkronmaskiner - vibrationer, växelström som induceras i fältlindningen, läckfält, tillsatsförluster mm.
En förutsättning för att få till en symmetrisk trefaslindning är dock att statorn har lämpligt antal spår. Det bör vara ett jämnt antal spår per pol och fas. Om det t ex är en tvåpolig generator som ska få en trefaslindning, så måste spårtalet vara jämnt delbart med 6.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Ralf Larson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 sep 2020 16:34 #3 av Ralf Larson
Svar från Ralf Larson i ämnet 1 fas till 3 fas
Du skrev:
Kan bli något enklare och mer tåligt mot osymmetrisk last om du åstadkommer en 90° fasvridning på reaktiv väg för att göra en tvåfasspänning och sedan skapar ett symmetriskt trefassystem medelst scott-kopplade transformatorer.
Man kan också hjälpa upp fasvridningsanordningen genom att ha en tomgående två- eller trefasmaskin, helst deltakopplad, ansluten parallellt.

Fick svar från en Transformator tillverkare:
1-fas till 3-fas. Vi har tillverkat många scottkopplade transformatorer genom åren men de fungerar bara för att ge symmetrisk belastning på ett 3-fas nät om man har två exakt lika 1-fas laster. Att köra scottarna ”baklänges” med 90° fasförskjutna spänningar och på det sättet få symmetrisk 3-fas vill jag påstå är felaktigt. Den lösningen skall du inte lägga pengar på.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder