Återinkoppling av elanlägning

04 feb 2017 11:51 - 04 feb 2017 11:52 #1 av Anders Thuvesson
Hej!

En kund har ett hus/villa för uthyrning, hyresgästen hade inte betalat sina räkningar varpå tillslut elhandelsbolag och nätbolag stänger av strömmen.
Efter någon månad flyttar hyresgästen ut (som kommer på att det är tråkigt med mörker och kyla) och fastighetsägaren skall ta över abonnemanget för att fastigehten. Elnätsbolaget säger då at fastigheten varit frånkopplad i mer än 2 månader och behöver "godkännas" av en behörig installatör för att bli återansluten = fastighetsägare blir pissed off!

Jag har full förståelse för elnätbolagets påstående och känner igen det här från behörighetsutbildningen för 14år sedan, men kan verkligen inte hitta någon lag/förordning/standard som tar upp detta!

Någon som vet??

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2017 15:08 #2 av Bo Siltberg
Jag vet inte, men tror inte det finns några föreskrifter här utan det är varje nätägares egna regler som man får gilla eller ogilla. Jag har ett svagt minne av någon paragraf i ellagen som ställde ett visst ansvar på nätägaren att anslutna anläggningar är säkra, men hittar inte den nu så det kan jag ha drömt.

Så det är nog en fråga om hur smidiga de är om innehavaren kan se att anläggningen är lika intakt som när den senast var driftsatt.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2017 15:23 #3 av Rikard Ågren
Vi har på nätägarens uppmaning isolationsprovat anläggningar som varit frånkopplade en tid

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2017 15:47 #4 av Anders Thuvesson
Ja, det var ungefär så jag gjorde. En liten "kontroll före idrifttagning". Gjorde en snabb okulär kontroll runt i den tomma fastigheten och gjorde en överläggning med mej själv att ett uttag utan kåpa bör kopplas bort. Meggade och fick ett värde på ca 2 MOhm vilket kändes lite dåligt.Hittade ett fel i en takarmatur och i en ytterlampa som jag åtgärdade.

Ska ringa nätägaren på måndag bara för att få lite kött på benen om vilka spelregler som gäller, men tänkte att det säkert finns någon som har koll!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2017 16:03 #5 av Electrum
Jag tror att nätägaren kräver, och har all rätt att kräva, en färdiganmälan utav en behörig elinstallatör.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 feb 2017 17:14 #6 av Anders Thuvesson
Jadå, nätägare fick en för/färdiganmälan och slog igång via fjärr när jag stod där.
Men fastighetsägaren var osugen på att betala något.
Läste vid lite googlande att en del nätägare även debiterar en avgift motsvarande en nyanslutning.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 feb 2017 08:45 #7 av Electrum
Nu har jag kollat upp lite mer.
I elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2007:2 så finns kravet tydligt i kap 3 §3 och §4
www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/2007-2.pdf
Anmälan av elinstallationsarbete
3 § Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning skall anmälas skriftligt av elinstallatören eller genom dennes försorg till nätägaren innan arbetet får påbörjas.
4 § Elinstallationsarbete enligt 3 kap. 3 § samt arbete som avser mätar-säkring eller elmätare skall skriftligen färdiganmälas av en elinstallatör eller genom dennes försorg till nätägaren. Anmälan skall innehålla ett intygande om att elinstallationsarbetet har utförts av elinstallatören eller av en yrkesman anställd i samma företag som elinstallatören.


Denna föreskrift upphävdes 2010 och ersattes med ELSÄK-FS 2010:4 och då togs den skrivningen bort.
Dock står det så här i Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2010:4:
www.elsakerhetsverket.se/globalassets/fo...-elsak-fs-2010-4.pdf

Så mycket att kopiera in, läs sidan 10 och 11.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 feb 2017 09:47 - 05 feb 2017 09:49 #8 av Michell Andersson
Jag kanske kan besparar er besväret och helt enkelt meddela att kravet på föranmälan via elinstallatörs försorg regleras i de allmänna avtalsvillkoren för nätavtalen från Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi), d.v.s. NÄT2012K(rev), NÄT2012N(rev) samt NÄT2012H(rev).
Nätägaren har enligt ellagen en skyldighet att ansluta alla som begär anslutning inom aktuellt koncessionsområde på skäliga villkor. Ett villkor som betraktats som skäligt är att anmälan sker via installatörs försorg. Detta är dock inte för att arbetena i sig är behörighetskrävande utan för att man vill att någon med formell kompetens ska intyga de tekniska uppgifternas riktighet.
Och ett krav för att få en anslutning är att ett nät- och handelsavtal upprättas. Med nätavtal ett följer de allmänna avtalsvillkoren.

...med andra ord; vill du ha en anslutning så får du skicka in en anmälan.

Nätbolaget har i samband med detta rätt att ta ut alla faktiska kostnader de har till följd av anslutningen från kunden. Dock så får de aldrig ta mer betalt än vad en motsvarande nyanslutning på samma punkt kostar vilket är maximalt 22100 ex. moms för upp till 25A servissäkring inom en radie på 200m från befintlig nätdel som en nätstation, en stolpe eller ett kabelskåp.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Torbjörn Forsman, Micke, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.043 sekunder

Senaste foruminlägg