Koncessionsplikt markmätarskåp

27 apr 2015 19:14 #1 av Anonym Gäst
Har en fråga kring koncessionsplikt och undantag från densamma.

Idag har man möjlighet att få sin servis ansluten till s k markmätarskåp istället för till t ex fasadmätarskåp. Inom kort kommer nya versioner av både SS 430 01 01 och 430 01 10. I den senare har större delen av omarbetningen skett för att anpassa standarden för markmätarskåp också.

Min tanke rör den huvudledning som dras från markmätarskåpet till huset. I förordning om undantag från nätkoncession så nämns undantag för ledningar inom ett internt nät till byggnader som inte är avsedda som bostadshus men som är i direkt anslutning till ett bostadshus. Ett exempel på en sådan byggnad kan ju vara ett garage eller en friggebod. Men byggnaden som ledningen dras till får vara något annat än ett bostadshus.

I fallet med markmätarskåpet så är tanken att skåpet ska placeras var som helst mellan tomtgräns och huset. Den förbindelse som går mellan skåpet och huset matar ju något som är avsett att användas som bostadshus och borde således inte omfattas av något undantag.

/M

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 apr 2015 20:11 #2 av Tomas Karlsson
Det du beskriver har väl rimligtvis aldrig varit något problem dvs att från mätarplatsen oberoende var den placerats dra huvudledning till bostad på fastigheten och då även som du nämner till olika bibyggnader där också. Att däremot mata vidare till annan avstyckad del där kommer dina tankar in, undantag har funnits där också för tex anläggningar för driften men inga bostäder.

Men du kanske menar något helt annat?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2015 18:15 #3 av Örjan Borgström
Vår anonyme gäst har anledning att fundera. Har man läst förordningarna så får inga elledningar byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) om det inte finns ett undantag i förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen.
Man skulle möjligen kunna använda sig av paragraf 7

"7 § Ett internt nät inom ett inhägnat område som är avsett för
innehavarens egen räkning och dit allmänheten inte äger tillträde får byggas och användas utan nätkoncession."

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2015 19:56 #4 av Tomas Karlsson
Du får gärna fördjupa din syn på detta Örjan. Och om det är någon spetsfundighet både du och vår anonyme TS avser och vad det skulle ha med markmätarskåp att göra. I allt väsentligt skiljer de sig inte från tex de allmänt förekommande stolpmonterade mätarskåpen eller skåp på stativ placerade någonstans inom fastigheten. Och huvudledningar utgående från dessa till bostad och i som exempel lantbruksanläggningar diverse ekonomibyggnader dvs enligt riktigt gammal nomenklatur "inomgårdsledningar".

Är det någon logisk eller språklig miss ni vill belysa, var inte så kryptiska, kanske något som varit uppe kuriöst på någon kurs etc. Dumt om det bygger på något likt EKRK biledare, undersäkring eller dylikt som ibland dyker upp här i trådarna.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

28 apr 2015 21:22 #5 av Michell Andersson
Blanda inte ihop fasadmätarskåp på stolpe med markmätarskåp. Stolpmätarskåp tillämpas inte vid ny eller förändrad anslutning av något elnätsbolag anslutet till svensk energi just av den anledningen att man inte önskar påhälsning från energimarknadsinspektionen.

Och inomgårdsledningar på jordbruksfastigheter är heller inte relvant då just jordbruksfastigheter är just den fastighetstyp som är minst reglerad av alla i detta land. Ja förutom försvarets anläggnignar upp till 40kV, men de flesta av dessa existerar ju inte så av den anledningen så går vi på jordbruksfastigheten. Man skulle ha väldigt svårt att komma undan med en inomgårdsledning med dagens förordning då begreppet mer eller mindre helt försvunnit i praktiken, i allt annat än anläggningar då avsedda för industrier, institutioner och jordbruk.

Mycket ändrades 2007 i o m den nya förordningen. Och man har inte nödvändigtvis haft detta i åtanke vid framtagandet av konceptet markmätarskåp.
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 05:09 #6 av Tomas Karlsson
Ok, då kan vi reducera tidigare exempel till konventionellt skåp på stativ och även exkludera lantbruksfastigheter det möter och har inte heller mött några hinder att göra så både före och efter nämnd tidpunkt. Detta med olika aktörer och i olika områden även E.ON som du känner Michell, vad skillnaden med det utförandet och markskåp består i undgår mig.

Så förklara gärna lite lätt om ni vill, jag känner till i grova drag det som förändrats 2007 mitt huvudintresse ligger inte i att söka och nagelfara ev inkonsekvenser, brister etc i dessa alltmer vildväxande textmassor som sen ska "tolkas" långt bortom min fattiga förmåga. Vore kanske något att sätta den moderna AI-tekniken på så frigörs mycket mänsklig kraft till något kanske mer givande på sikt än kattrakande.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 05:42 #7 av Anders Svensson
Vad är den egentliga frågeställningen?
Har nätbolaget placerat/tillåtit en ledning som inte omfattas av undantaget för koncession inom sitt eget koncessionsområde?
Vem hade varit intresserad av att driva frågan rättsligt (spekulera kan man göra hur länge som helst utan att komma en millimeter framåt)?
Skall nätbolaget driva frågan mot sig själva eller skall den påläste villaägaren driva frågan att markskåpet borde fysiskt placeras ihop med bostadshuset? Kan man inte i så fall lyfta luren och prata med nätbolaget om flytt av markskåpet? Är detta ett utbrett problem eller är det någon som har för lite att göra på dagarna?

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 08:17 #8 av Michell Andersson

Tomas Karlsson skrev: Ok, då kan vi reducera tidigare exempel till konventionellt skåp på stativ och även exkludera lantbruksfastigheter det möter och har inte heller mött några hinder att göra så både före och efter nämnd tidpunkt. Detta med olika aktörer och i olika områden även E.ON som du känner Michell, vad skillnaden med det utförandet och markskåp består i undgår mig.

Skillnaden i vilket utförande och markskåp? Menar du fasadmätarskåp på stolpe? För detta har energimarknadsinspektionen svarat på redan och det är helt enkelt inte tillåtet med anledning av nämnda förordning.

Så förklara gärna lite lätt om ni vill, jag känner till i grova drag det som förändrats 2007 mitt huvudintresse ligger inte i att söka och nagelfara ev inkonsekvenser, brister etc i dessa alltmer vildväxande textmassor som sen ska "tolkas" långt bortom min fattiga förmåga. Vore kanske något att sätta den moderna AI-tekniken på så frigörs mycket mänsklig kraft till något kanske mer givande på sikt än kattrakande.

Jag har problem med din formulering Tomas så därav är det inte säkert jag svarar på det du egentligen funderar över, men jag gör ett försök.
Oavsett vad som tillämpas i praktiken så gäller förordningen. Omfattas ledningen inte av ett undantag så är den koncessionspliktig och således får den enbart ägas av koncessionären för området. Så enkelt är det egentligen. Sen att vissa fortfarande tillämpar tidigare tolkningar av tidigare förordningar är något annat.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 08:24 #9 av Michell Andersson

Anders Svensson skrev: Vad är den egentliga frågeställningen?
Har nätbolaget placerat/tillåtit en ledning som inte omfattas av undantaget för koncession inom sitt eget koncessionsområde?

Så länge man håller sig inom spänningsnivån för koncession för området så är detta inte möjligt att tillämpa. Är man koncessionär för området så är man. Att tillåta annan att förlägga kabeln är en annan femma. Men det är inte upp till nätbolaget att "tillåta".

Vem hade varit intresserad av att driva frågan rättsligt (spekulera kan man göra hur länge som helst utan att komma en millimeter framåt)?
Skall nätbolaget driva frågan mot sig själva eller skall den påläste villaägaren driva frågan att markskåpet borde fysiskt placeras ihop med bostadshuset? Kan man inte i så fall lyfta luren och prata med nätbolaget om flytt av markskåpet?

Svensk lagstiftning åligger inte ett nätbolag att upprätthålla. En koncessionär kan inte gå in och reglera hur någon annan förlägger kablar, även inom koncessionärens egna område för koncession. Eftersom detta är reglerat i lag och förordning så är det en allmänrättslig fråga. Om en kabelförläggning inte omfattas av undantag i förordning så är den koncessionspliktig enligt ellagen. Brott mot ellagen är en ren polisfråga och inget annat.Det står således vem som helst fritt att anmäla brott mot ellagen eller att lyfta frågan till energimarknadsinspektionen för prövning.

Det som jag menar med detta är att koncessionären inte har mandat att tillåta eller inte tillåta kabelförläggningen. Det är helt upp till energimarknadsinspektionen att pröva detta.

Är detta ett utbrett problem eller är det någon som har för lite att göra på dagarna?

Problemet ligger väl i att förordning säger en sak men i praktiken så gör man något annat. det är minst sagt ett problem om en förordning inte reflekterar verkligheten. Man kan se det ur två perspektiv. Ur det ena perspektivet så är förordningen rätt men man praktiserar den fel. Ur det andra perspektivet så gör man rätt i praktiken, men då är förordningen fel. Ur ett rent rättssäkerhetsperspektiv så skulle jag påstå att bägge är allvarliga.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 10:46 - 29 apr 2015 10:47 #10 av Michell Andersson
Saxat från annan tråd :

Anders Svensson skrev: Ta bara den oerhört allvarliga frågan om koncession som förs i detta nu på forat.
Det borde vara en smal sak att åtgärda en såpass allvarlig sak...

Att säga att saken är smal är för mig ett tecken på oförstånd i frågan. Och känner du på något vis att diskussionen är överflödig så är det välkomnande för min del om du inte deltar i den. :)

Jag får en klar antydan av att du givetvis vet bättre. Dock så säger min egen erfarenhet att den som tycker sig ha svaren ofta är den som borde sitta med frågorna, och vice versa.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 11:11 - 29 apr 2015 11:15 #11 av Örjan Borgström
Jag håller med Michell, jag har pratat med flera i frågan, även tillverkare av markmätarskåp, och ingen vill säga att det inte strider mot koncessionsbestämmelserna.
Men ett svar jag fått av flera är "vem kollar det?" inte ett tillfredställande svar tycker jag.

Vi hade frågan med när vi tog fram vår kurs i den nya installationsstandarden SS 437 01 02 men kom fram till att vi kan inte säga att det är tillåtet.

Jag rekommenderar att läsa www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...-undan_sfs-2007-215/
Där finns bl a ett rejält undantag för jordbruk.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 14:10 - 29 apr 2015 14:18 #12 av Tomas Karlsson

Michell Andersson skrev:

Tomas Karlsson skrev: Ok, då kan vi reducera tidigare exempel till konventionellt skåp på stativ och även exkludera lantbruksfastigheter det möter och har inte heller mött några hinder att göra så både före och efter nämnd tidpunkt. Detta med olika aktörer och i olika områden även E.ON som du känner Michell, vad skillnaden med det utförandet och markskåp består i undgår mig.

Skillnaden i vilket utförande och markskåp?Menar du fasadmätarskåp på stolpe? För detta har energimarknadsinspektionen svarat på redan och det är helt enkelt inte tillåtet med anledning av nämnda förordning.

Jag menar utförande med utanpåliggande fasadmätarskåp i övrigt helt enligt tillämpliga standarder och monterat på "stativ" ej nödvändigtvis stolpe skilt från byggnadsdel och framförallt den byggnad "bostadsdel" som betjänas. Du får ta dina kollegor i både öst och väst i örat angående detta, de har inget emot utförandet, ev har inte informationen internt nått ut åtminstone inte senhösten -14 som är senaste jag känner till personligen. Gäller även som sagt andra än E.ON så ingen skugga över dem.

På samma tema, hur ställer det sig med mätarskåp i/på garage och matning vidare till bostadsdelen om dessa inte ligger hopbyggt. Och när är de hopbyggda i dessa fall, behöver de dela någon regel med skivinklädnad eller krävs gemensam grundläggning etc. Ta det inte för blodigt bara för att peka på att det ni tagit upp i ev otydlighet i förordningen lätt blir absurt om det ska explicit tas upp och definieras. Jag håller med om att det är olyckligt formulerat med de olika undantagen visa mer tydliga och ändå inte möjligt att täcka upp givetvis i detaljer.

Så förklara gärna lite lätt om ni vill, jag känner till i grova drag det som förändrats 2007 mitt huvudintresse ligger inte i att söka och nagelfara ev inkonsekvenser, brister etc i dessa alltmer vildväxande textmassor som sen ska "tolkas" långt bortom min fattiga förmåga. Vore kanske något att sätta den moderna AI-tekniken på så frigörs mycket mänsklig kraft till något kanske mer givande på sikt än kattrakande.

Jag har problem med din formulering Tomas så därav är det inte säkert jag svarar på det du egentligen funderar över, men jag gör ett försök.
Oavsett vad som tillämpas i praktiken så gäller förordningen. Omfattas ledningen inte av ett undantag så är den koncessionspliktig och således får den enbart ägas av koncessionären för området. Så enkelt är det egentligen. Sen att vissa fortfarande tillämpar tidigare tolkningar av tidigare förordningar är något annat


Ja detta är ju grundläggande om man öht ska lägga vikt vid förordningar annars blir det meningslöst, likväl måste såna här mindre oklarheter, kryphål kunna rättas så att andemeningen råder. Tycker även att latensen på upptäckande av detta är lång, därav min misstanke tidigare om kuriosa på kurser etc, framförallt när det kommer upp via i stort samma kanaler som Örjan beskrev. Inget fel i det och självklart ska de som jobbar med detta och ev kan komma i oklarheter ta upp det och få rättelser om det är nödvändigt av juridiska skäl.


Just juridiska skäl är något jag undviker tänka på, kommer aldrig att förstå något sådant öht någonsin det ligger helt utanför min horisont och förmåga på gott och ont.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 16:06 #13 av Electrum

Örjan Borgström skrev: Jag håller med Michell, jag har pratat med flera i frågan, även tillverkare av markmätarskåp, och ingen vill säga att det inte strider mot koncessionsbestämmelserna.
Men ett svar jag fått av flera är "vem kollar det?" inte ett tillfredställande svar tycker jag.

Vi hade frågan med när vi tog fram vår kurs i den nya installationsstandarden SS 437 01 02 men kom fram till att vi kan inte säga att det är tillåtet.

Jag rekommenderar att läsa www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar...-undan_sfs-2007-215/
Där finns bl a ett rejält undantag för jordbruk.

Jag må vara blind, men var i den lagtexten kan man uttolka att markmätarskåp, stolpmätarskåp, fasadmätarskåp osv är tillåtna alt otillåtna?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 17:46 #14 av Michell Andersson
Finns ingen som påstått att det står att dessa produkter skulle vara förbjudna eller tillåtna. Koncessionsplikt, eller undantag från densamma, gäller för ledningar och inget annat. Om man dock förlägger ledningar som det vanligtvis är avsett så finns det en förläggning mellan markmätarskåpet, eller dylikt, som är kundens kabel. Servisen slutar vid markmätarskåpet. Den kabel som då förläggs i mark mellan markmätarskåp och exempelvis bostad omfattas således inte av något undantag. Därmed har vi en koncessionspliktig ledning som inte är koncessionärens -> Problemet

Med andra ord så kan man visst ha ett markmätarskåp eller fasadnätarskåp så länge man inte matar vidare med markförlagd kabel eller luftledning. Egentligen så är det andra villkor som styr, men förenklat så kan man säga att det är detta som blir konsekvensen av regelverket.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 17:56 #15 av Electrum
Tja...
Jag kan inte se annat än att både §6 och §7 ger oss tillstånd att anordna ett lokalt nät efter markmätarskåp eller mätarskåp på stolpe.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 17:58 - 29 apr 2015 18:05 #16 av Michell Andersson
Då får du nog läsa genom en gång till. Och vad du bör ha i åtanke då är att du inte kan välja vilken paragraf du vill följa. Låter kanske konstigt med en sådan formulering, men jag kan förklara. Om det är ett inhägnat område dit allmänheten inte äger tillträde i enlighet med paragraf 7 så kan du enbart dra ditt interna nät för egen räkning så länge det inte matar exempelvis en bostad enligt paragraf 6. Du måste alltså uppfylla villkoren i samtliga paragrafer för att ledningen inte ska omfattas av koncessionsplikten. Det räcker alltså inte att du sätter upp ett staket och sen kan du göra som du vill.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 18:52 #17 av Tomas Karlsson

Michell Andersson skrev: ... Servisen slutar vid markmätarskåpet. Den kabel som då förläggs i mark mellan markmätarskåp och exempelvis bostad omfattas således inte av något undantag. Därmed har vi en koncessionspliktig ledning som inte är koncessionärens -> Problemet...


Vad kan detta utmynna i för problem i praktiken förutsatt att vi begränsar oss till en "välmenad" normal användning likt vad som varit uppe tidigare? Vem får problem av de två inblandade? Och hur blir det med garaget, kanske kan lägga huvudledningen på någon pergolaliknande konstruktion är det på byggnadsdel?

Och som sagt finns det något specifikt fall som triggat denna i mina ögon sena reaktion på något som för den intresserade ligger tillgängligt sen länge? Du kanske inte vet svaret på detta Michell men jag förstår att det intresserar dig.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 19:22 #18 av Paul Wargenstahm
Jag följer den här diskussionen med stort intresse!
Om jag (som vanligt) skulle stoppa in ett par pinnar till i brasan, så skulle jag ställa frågan: "Om nu ledningen mellan stolpmätarskåpet och boningshuset är koncessionspliktig, borde då inte kostnaden för denna ledning hamna hos den som har koncessionen"? :evil:

Und setzt ihr nicht das leben ein, nie wird euch das leben gewonnen sein.
Följande användare sa tack: Rikard Ågren

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 19:47 #19 av Michell Andersson
Jo, om kabeln tillhör koncessionären, men det gör den inte. Man brukar tala om POD (Point Of Delivery) vid servisanslutningar. Denna POD är anslutningsklämmorna för inkommande kabel i markmätarskåpet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

29 apr 2015 20:05 #20 av Michell Andersson

Tomas Karlsson skrev:

Michell Andersson skrev: ... Servisen slutar vid markmätarskåpet. Den kabel som då förläggs i mark mellan markmätarskåp och exempelvis bostad omfattas således inte av något undantag. Därmed har vi en koncessionspliktig ledning som inte är koncessionärens -> Problemet...


Vad kan detta utmynna i för problem i praktiken förutsatt att vi begränsar oss till en "välmenad" normal användning likt vad som varit uppe tidigare? Vem får problem av de två inblandade? Och hur blir det med garaget, kanske kan lägga huvudledningen på någon pergolaliknande konstruktion är det på byggnadsdel?

Och som sagt finns det något specifikt fall som triggat denna i mina ögon sena reaktion på något som för den intresserade ligger tillgängligt sen länge? Du kanske inte vet svaret på detta Michell men jag förstår att det intresserar dig.

Problemet kan uppstå vid större tomter där kunden blivit uppmanad att placera markmätarskåpet vid tomtgräns. En fastighet kan gå över exempelvis en allmän väg o s v. Sen har vi uppdelningar av fastigheter där de utgör samma fastighet fast med olika skikt. Dessa anses, enligt prövning, utgöra en fastighet om ägarförhållandet är lika mellan de olika skikten. Med detta så kan en fastighet/tomt bli omfattande. Ett annat problem är att det inte är reglerat hur många byggnader som får lov att försörjas om det skulle vara tillåtet. Det i sig skulle innebära att ett helt koloniområde skulle kunna anses utgå från ett och samma markmätarskåp eftersom det inte anges någon begränsning av vilken omfattning som skulle vara begränsande för tolkningen av regelverket. Skulle en sådan sak hända så skulle koncessionären i praktiken behöva bygga sitt nät runt om det nät som finns inom koloniområdet vilket inte skulle anses vara rationellt eller i övriga nätkunders intresse eftersom kostnaden för "runtbyggnaden" skulle få tas av det övriga kundkollektivet i form av schabloniserade kostnader. Det andra alternativet är att bygga nätet parallellt, men det anses inte heller rationellt eller försvarbart och är en av de kriterier vilka man baserar hela koncessionsprincipen på.

Man kan även fundera på att fastighet eller tomt inte finns som begrepp längre för bostäder.

Gällande att placera fasadmätarskåpet på garaget, vilket inte utgör samma byggnad som bostaden, så är detta inte tillåtet. De flesta är redan överens om detta. Att det fortfarande förekommer kan jag enbart förklara med att kunskapen gällande koncession och undantag från koncessionsplikten är fruktansvärt dålig. Sen är det även så att om en kund beställer en anslutning till en specifik punkt i ett markmätarskåp så är det egentligen inte nätbolagets sak att ifrågasätta vad de ska försörja eller hur de ska försörja det så länge installatören följer villkoren i installationsmedgivandet och kunden följer sitt nätavtal med de allmänna avtalsvillkoren, NÄT2012K eller N. Återigen så är koncessionären ingen myndighet utan oftast ett privat eller kommunalt bolag. Att lag och förordning efterlevs åligger fortfarande tillsynsmyndigheten att tillse.

Jag såg ditt längre inlägg lite sent Tomas, men jag hoppas att jag svarat på det du frågat, om det var mig frågorna var ställda till. Och pergulaliknande delar är inte att anse som byggnadsdel i detta hänseendet. Det finns t o m exempel där energimarknadsinspektionen gett avslag då det funnits ett gemensamt fundament enbart eftersom det inte fanns möjlighet att röra sig mellan de olika byggnaderna utan att passera "mark".
Följande användare sa tack: Tomas Karlsson, Örjan Borgström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.091 sekunder