Byte av central/eldragning hos kunder man misstänker gjort mkt själva

22 nov 2019 08:37 #1 av Johan
Om en kund ringer och vill ha en central bytt från gäng till norm och inga andra konstigheter men när man väl kommit på plats ser lite snabbt att "här har nog ingen med behörighet dragit elen i övriga rum"   t.ex klamrad 5 ledare till det mesta, synliga ledare vid ingången till vägguttag och brytare.....

efter kontroll av bytet och meggning så är värdena ok , släpper ni allt sen?   
hur mkt ansvar har man?   om man ser lustiga färger i centralen räcker det att säga till kunden detta borde vi ta en titt på , men när kunden säger nej det har fungerat innan så det hoppar vi?

en nära vän har renoverat sin kåk och ville inte betala marknadsmässigt så han fixade det med en annan kille och det blev halogen i isolering , gulgrön till lite av varje , 1 fas till hela köket....
han fick ta dit en annan elektriker som friskrev sig mängder men fick igång köket åtminstonde.

installation av luftvattenpump denna bör ligga på egen jfb , nämner detta för kunden som säger nej det vill vi inte.... ska man skriva det på fakturan? 
"har informerat kunden ang. jfb men kunden önskade inte ytterligare komponenter?"

har hört att nya utbildningen har mer juridik inlagt men det fanns inte i den utsträckningen när jag tog min behörighet och har jobbat mest åt företag som ofta har bättre dragningar samt de sakerna man finner får man ofta åtgärda .

hur friskriver ni själva er?  hur formulerar man det mer än skriva exakt vad och var man varit i anläggningen?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2019 17:06 - 25 nov 2019 19:24 #2 av Mats Jonsson
Jag tycker att Elsäkerhetsverket beskriver detta ganska bra i sin Handbok Elinstallationer enligt elsäkerhetslagen. Läs gärna punkterna 6.4.1 och 6.4.2.

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/handbocker/elsak-handbok-version1.pdf

Av Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete, ELSÄK-FS 2017:3 framgår tydligt vilka krav som ställs på dig och ditt företag. Särskilt §§ 2 och 3 i 2:a kapitlet. Beakta att kraven gäller den del av anläggningen som arbetet omfattar.

https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/foreskrifter/elsak-2017-3.pdf

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2019 12:38 #3 av Lars
Just detta är ett jätte problem som jag upplever blir mer och mer vanligt för varje år.
Folk vet om att dom inte får men respekterar inte lagen och vill att vi ska "koppla in deras kablar i centralen" och på så vis agera målvakter ifall något går fel.
Jag har hört alla tänkbara förklaringar nu, vanligaste är att en elektriker har påbörjat jobbet men han har blivit sjuk och kan inte färdigställa. Frågar man vilken firma han jobbar på så minns man passande nog inte detta eller så kommer det fram att någon kompis alt personen själv har försökt installera.

Som jag förstår det kan man inte friskriva sig från ansvar annars hade det kanske varit ett alternativ.
Nu ligger ju ett ärende i hovrätten som där Länsförsäkringar stämmer elföretaget som bytt elcentral hos en kund med motiveringen att dom inte skulle släppt på spänning på anledningen utan att försäkra sig om anläggningens tillförlitlighet.
Varför elfirman ska åläggas ansvar för delar av anläggningen som dom inte har arbetat på när det är anläggningsinnehavarens ansvar är för mig en gåta.
Oavsett kommer detta bli oerhört riskfyllt för oss i branschen om försäkringsbolagen vinner dessa mål.

Jag hade en sån här kund senast igår som ringde, när jag hade konstaterat att "hans kompis" dragit elen och att jag skulle koppla in den bara så önskade jag honom lycka till i letandet efter en elektriker.
Jag kan omöjligt ta såna risker när inte våra myndigheter straffar dom som faktiskt bryter mot lagen. Jag hjälper gärna kunder att få trygga elanläggningar men inte om jag ska bli ekonomiskt ansvarig för deras fulel.
Här måste elsäkerhetsverket agera för folk är inte omedvetna om att det är olagligt, dom respekterar bara inte lagen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2019 13:10 #4 av Johan
Exakt Lars , du skrev det bättre än jag men det var detta jag menade från början.
vet vi hur det går i det målet?  tyckte det var såpass gammalt så borde väl vara uträtt nu? och dom konstaterats?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2019 18:32 #5 av Lars
Jag talade med Fredrik Sjödin på EIO och han berättade att målet nu ligger i hovrätten och inte är avslutat. Man avvaktar från EIO med att gå ut med rekommendationer hur detta skall hanteras tills domen är klar  Personligen tror jag elföretaget har fördel i lagen men jag har lärt mig att aldrig ta något för givet och försäkringsbolag har som bekant resurser när det kommer till såna här strider. Jag uppfattade det som att EIO kommer informera sina medlemmar när domen är klar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 dec 2019 19:22 - 07 dec 2019 19:24 #6 av Mats Jonsson
För det första är Elsäkerhetsverket inte en dömande myndighet.  Deras yttersta befogenhet är att förbjuda användning av en farlig anläggning. Men i det fall som Lars beskriver (Jag hade en sån här kund senast igår som ringde, när jag hade konstaterat att "hans kompis" dragit elen och att jag skulle koppla in den bara så önskade jag honom lycka till i letandet efter en elektriker) så kan inte Elsäkerhetsverket agera. Det finns ingen farlig anläggning innan någon kopplat in den. Och även om man skulle försöka sig på "olaga elinstallationsarbete"; vem ska göra anmälan? 
För det andra blir bara detta ett problem då någon kopplar in anläggningen, vanligtvis ett elinstallationsföretag. Frågan blir då vem som gör fel?
Jag ser inga som helst problem. Om man ombeds att färdigställa en elinstallation och misstänker olagligt elinstallationsarbete och kunden inte kan visa på riktigheten i utförandet så finns två alternativ. Antingen så avtalar man om att göra om arbetet från början eller så avsäger man sig arbetet.
Lars beskriver kunder som "inte är omedvetna". Ja, då har de ju tagit en medveten risk och om de inte får någon som kopplar färdigt så står de ju där. Jag upplever att det är branschen själv som är problemet.Vi vet att elinstallationsarbete endast får utföras av elinstallationsföretag och då finns det en faktura. Eller så kan arbetet ha utförts av en auktoriserad elinstallatör och även om denne är förkyld eller har flyttat så kan nog denne på tfn tala om vilket arbete denne utfört. 
Jag läste på någon Facebook-grupp om en elektriker som ojade sig över att byggaren böjt rören så att det inte gick att dra i kablar i rören. Men det framgick också att byggaren fått uppdraget att dra in rören i valvet av elektrikern. Vem har då gjort fel? Elektrikern, som ska göra jobbet och som vet reglerna, låter byggaren göra jobbet för att elektrikern i kunde vara på plats just då.
Vad gäller fallet som ska upp i hovrätten har jag inga fakta, bara hörsägen, så det kan jag inte uttala mig om.
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2019 11:34 #7 av Lars
Jag tror inte någon har sagt att elsäkerhetsverket är en dömande myndighet men dom är en myndighet med ansvar för elsäkerhetsfrågor och därmed en röst som kan påverka våra beslutsfattare.
Brott mot ellagen är som bekant polisens sak att utreda men när opinionen ser ut som den gör är det ingen som ser fulel som något allvarligt trots riskerna för andras liv och egendom.
Att  köra 5km/h för fort anses vara ett allvarligare brott än att riskera andras liv med farlig el.
Det jag vänder mig emot är att man straffar företag för elbrister obehöriga orsakat samtidigt som man väljer att se mellan fingrarna på hemmapulares installationer.

Olagliga installationer är enligt mig så mycket mer vanligt än folk i allmänhet tror, respekten för lagen blir bara sämre och om inget görs kommer vi snart ha Indisk elstandard i Sverige.

Lite off topic men på frågan vem som gjort fel gällande rördragning i valv. Om jag minns rätt så krävdes tidigare en BB2 behörighet för att dra rör. Har elektrikern delegerat ett BB2 jobb till en byggare som saknar denna behörighet så är väl ansvarsfrågan ganska uppenbar. Rördragning är en del av elinstallationsarbete även om det kan tyckas löjligt.
Att låta en amatör dra rör i en kåk är ju som att be om problem.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2019 15:20 #8 av Mats Jonsson
Lagstiftningen är tillräcklig, den är inte problemet. Men Lars och jag har helt olika uppfattningar om hur problemet ska lösas, vi lär nog inte mötas i denna fråga.
Problemet är som jag skriver branschen själv som gång på gång rättfärdigar felaktigt utförda anläggningar. Att Lars inte åtar sig sådana arbeten är en heder åt honom men allt för många gör det. Om ingen åtog sig att koppla in dessa så skulle vi få en viss självsanering.
I min bekantskapskrets finns en kvinna vars man är elektriker (utan auktorisation). När de för några år sedan hade byggt en sommarstuga frågade kvinnan om jag kunde "skriva på pappren" så att de kunde få elen tillkopplad. Jag förklarade att det var ett ganska allvarligt brott de hade utfört och att om jag skrev på pappren så skulle även jag begå ett brott men att det ändå inte skulle läka den skada som skett när hennes man utfört olaga elinstallationsarbete. Deras anläggning skulle aldrig kunna bli en godkänd anläggning. Efter det samtalet har vår relation varit lite sämre kan jag tillägga. Men det är så här det ser ut. Fortfarande trots ROT-avdrag så åtar sig många elektriker (utan auktorisation) att hjälpa till med elinstallationsarbete och det här bidrar till att lägga ribban hos folk i gemen; "jag hörde att Andersson la rören själv och sedan kom en elektriker och kopplade in det så varför kan inte du hjälpa mig?" 
i mitt föregående inlägg tog jag exemplet med elektrikern som lät byggaren lägga rören för att underlätta. Ja, det är tyvärr allt för vanligt att elektriker och byggare kommer överens om att byggaren får sätta någon dosa eller lägga ett rör innan gipsning i syfte att underlätta. Men det här bidrar ju till undergräva begreppet elinstallationsarbete. Det kanske till och med bidrar till att snickaren faktiskt tror att denne får lägga rör och sätta dosor.
Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2019 15:41 #9 av Lars
Jag vet faktiskt inte ifall vi är av så olika åsikter?
Jag har ju inte sagt att det är fel på lagen, jag säger att folk skiter i lagen.
Det jag vänder mig emot är att försäkringsbolag nu börjar göra oss företagare ansvariga för installationer vi inte har gjort med hänvisning till att vi ska försäkra oss om att kundens anläggning var elsäker.

Det är för mig ett orimligt krav att ställa av flera anledningar som jag inte tänker gå in på.
Varför straffas inte vanligt folk för sina lagöverträdelser när det som i fallet med huset i Uppsala visat sig att elfirman inte har orsakat felet som utlöste branden?
Om försäkringsbolagen istället började ställa krav på sina kunders elanläggningar så skulle snart problemet vara borta då ingen länge vill ta risken att bränna ner sitt hus.

Jag vill faktiskt tro att huvudelen av företagarna där ute faktiskt är måna om sina företag och inte vill hamna i skadeståndstvister med försäkringsbolag men för elektrikern utan behörighet som hjälper sin granne är det ju riskfritt. Polisen bryr sig inte att utreda såna brott. 
Vems fel är det att det ser ut så? Hjälper kampanjer där man förklarar att elinstallationer är behörighetskrävcande? Nej, knappast för folk vet redan detta. 
Kanske är det försäkringsbranschen som behöver se över sina regler och ställa högre krav på dokumentation för elanläggningar, vi kan i vilket fall inte ha en bransch där elfirmorna ska behöva lida för elfel dom inte har gjort.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 dec 2019 15:43 #10 av Lars
Det är klart, om du anser att människors faktiskt inte vet om att det är olagligt då är vi ju av olika åsikter.
Isåfall skulle jag nog tom kalla dig naiv.
Om alla får dra el varför ska dom då ha papper på att elfirma gjort det? Finns ju ingen logik eftersom alla får dra el om dom vill, eller?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.059 sekunder

Senaste foruminlägg