Jorda nätverksprodukter

16 maj 2022 19:55 #1 av Petter Andrén
Hej

En kund till mig håller på och upprättar ett dokument med anvisningar vid ombyggnad av deras lokaler. Dom föreskriver idag skärmat spridningsnät och han har stött på olika åsikter vad gäller anslutning av skärm. Jag har många gånger fått höra från IT sidan att nätet skall vara skärmat men kabel mellan "vägg" och dator skall vara oskärmad. Jag antar att detta är för att undvika potentialfel när teknikrum och arbetsplats är matade från olika elcentraler. Men uppkommer detta problem borde de uttag som är drabbade kopplas på rätt sätt och inte utelämna skärm på hela nätet. Blir ju som en stor antenn man sprider ut eller?

Någon som har tillgång till och kan berätta hur standarden är uppbyggd avseende anslutning av jord/skärm/funktionsjord/skyddsjord i ett fastighetsnät och hur man skall tänka vid projekteringen är vi tacksamma för hjälp.

Mvh Petter

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 maj 2022 08:56 - 17 maj 2022 09:18 #2 av Patrik
Svar från Patrik i ämnet Jorda nätverksprodukter
Kan bistå med lite information ifrån standarden där det bland annat står:

Blandning av oskärmade och skärmade komponenter i en kanal kan påverka transmissionsegenskaperna negativt och ska bara ske enligt anvisningar från tillverkare eller leverantör. Vidare står det att lösa potentialutjämningsproblem i skärmade kabelsystem genom att bryta skärmförbindelsen, exempelvis genom att använda oskärmade kablage( t.ex. patchkablar), är fel väg att gå och medför en försämring av kanalens prestanda.

Skärmen ska vara obruten från sändare till mottagare, skärmen ska anslutas vid varje anslutningspunkt för att bibehålla de egenskaper som kabelns anslutning till anslutningsdonen är tänkt att ha.
Sedan finns det anvisningar för anslutning av en viss kabel som inte är tillgängliga från anslutningsdonens tillverkar/leverantör bla att skärmens anslutning ska sättas runt hela omkretsen, att den ska avslutas lämpligt , undvika avbrott, hål, ihoptvinning och ihoprullad skärm, vara ordentligt fastsatta mm.

Planering av installationen ska beakta den påverkan som förbindningen av kabelnätets skärm till skyddsjord har på den skärmade kabelns elektromagnetiska egenskaper. Oberoende av förbindning av säkerhetsändamål:
a) när skärmen endast är ansluten i den ena änden, beror skärmningseffekten mot lågfrekventa elektriska fält på kabelskärmens egenskaper
b) ytterligare skärmningseffekt mot högfrekventa elektromagnetiska fält erhålls om skärmen är ansluten i båda ändar.
ANM utrustning som ansluts till installerad skärmad kabel som bara är potentialutjämnad i den ena änden kan medföra att systemet kommer att anslutas till skyddsjordssystemet i båda ändar.


Inte riktigt mitt område men det är en del av det som man bör tänka på för mer info se punkt 4.7 Kabelnät och 5.3.6.3 Nät med skärmade kablar i SS-EN 50174-2.

Mvh Patrik
Följande användare sa tack: Petter Andrén

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 maj 2022 11:46 #3 av Petter Andrén
Toppen. Tack för input! / Petter

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 maj 2022 12:53 #4 av Marcus Johansson
Frågan är varför man önska skärmar när? Har man normala krav på hastighet och inte större problem med störning från omgivningen kan man fundera på varför man anser att man behöver skärmat nät. Spontant tror jag det ställer till mer problem då nio av tio inte nyttjar det på rätt sätt. Direktronik har en bra liten sammanfattning av skärmat vs oskärmat.

www.direktronik.se/kunskapsbanken/natver...rmat-eller-oskarmat/
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Patrik , Petter Andrén

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 maj 2022 22:03 #5 av Patrik
Svar från Patrik i ämnet Jorda nätverksprodukter
Där jag jobbar är det tung industri med mycket värme, vi klarar oss bra oskärmat telerännor som avskärmar som mest. Aldrig varit några problem inte ens om det är draget rakt på stegen närmsta vägen brevid kraftkablar. Som sagt troligtvis skapar man mer problem med skärm om det inte utförs rätt än utan.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 maj 2022 22:26 #6 av Torbjörn Forsman
Det verkar råda olika praxis i olika länder på den här punkten. I Sverige och för den delen t ex i USA, använder man som regel oskärmad nätverkskabel och drar skärmad kabel endast om det uttryckligen krävs i något specialfall (t ex RÖS-skydd i militära installationer). I Tyskland verkar det vara tvärt om, dvs man använder skärmad kabel som standard och går över till oskärmad endast i fall där den skärmade kabeln helt klart skulle kunna ställa till problem.
Kommunikationen i en nätverkskabel sker ju ändå balanserat, så störströmmar och -spänningar kommer ändå att ta ut varandra om symmetrin är god. Min erfarenhet är att vanliga PC-datorer och nätverksutrustning (switchar, routrar mm) brukar vara välgjorda på den punkten, det är värre med saker av typ industri-PC, inbyggda system med ethernet som är gjorda av oerfarna småfirmor mm.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 jun 2022 23:24 - 03 jun 2022 23:27 #7 av Mattias Lilliesköld
Texten från Direktronik innehåller en felaktighet

Det räcker tyvärr inte att bara tänka på den, man måste göra rätt också. Regeln är enkel. Skärmen får endast anslutas till byggnadens jord på ett enda ställe, men detta är lättare sagt än gjort i praktiken. Ett nätverk hinner se många olika installatörer under sin livstid och risken är därför stor att disciplinen med skärmningen vittrar sönder med tiden och till sist får du ett nätverk med många olika jordplan sammanfogade.

Per definition är den skärmade nätverkskabeln förbunden med PE på tre punkter:
  1. I den aktiva utrustningen (switch)
  2. I patchpanelen
  3. I klienten

Detta kommer ofelbart leda till att nätverkskabeln blir en del i potentialutjämningen vilket troligen skapar mer problem än nytta.

Var med i ett projekt för runt 10 år sedan då kunden blåste ur lokalerna in på betongen och totalrenoverade (förutom ett teknikrum...). Kravet var då att datanätet skulle klara 10Gbit/s vilket på den tiden innebar att man var tvungen att använda skärmad Cat6A kabel (har för mig att det endast var Belden som hade oskärmad men då var den 11mm i diameter). Det man hade problem med vid den tiden var "ailien cross-talk" (d.v.s nätverkskablar i bunt stör varandra) men det verkar man kunna hantera i dag då en oskärmad Cat6A är som vilken kabel som helst.

Byggnaden delades i två halvor där telestativ och UPS centraler (all IT gick på UPS) placerades vid varandra och man var strikt med att mata kraft och nätverk från samma sida, fungerade fint ända tills den befintliga fastighetsstyrningen i teknikrummet skulle anslutas kvart i fyra på Fredag....

Den som hade installerat systemet (matat med 24VAC) hade anslutit 0V på transformator till PE men råkat växla polaritet vid anslutning till kommunikationsmodulen så när nätverkskabeln anslöts fick vi kortslutning och hela styrskåpet slockande. Lösningen då blev att köra med oskärmad patchkabel.

De nät i kontorsmiljö där man verkligen behöver skärmad kabel är väldigt lätträknade, bildöverföring med HDBase-T kräver skärmad Cat6A men för vanlig "datatrafik" torde behoven vara extremt ovanliga. De klientapplikationer (och klienter) som behöver >1Gbit/s på kopparkabeö torde vara lätträknade och hittas nog i väldigt specifika miljöer (om ens några). I datacenter faller det på effektförbrukningen där en fiberport förbrukar c:a 0.7W medan en 10G kopparport kan förbruka uppemot 5W vilket kostar både el och kyla.

Inom industri är det vanligt med skärmad kabel för ProfiNet (samt ProfiBus) men med på köpet får man då jordslingor och störningsproblematik som behöver hanteras.

En riktigt djup skrift inom området: www.profibus.com/download/functional-earthing-and-shielding

I bland kan man nog undra om det inte är "nog så bra" i fall man inte krånglade till det utan körde oskärmat i stället ;-)
Följande användare sa tack: Marcus Johansson, Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.093 sekunder

Senaste foruminlägg