Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Re: CE-märkning av platsbyggd elcentral?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
31 mar 2011 14:41 - 31 mar 2011 14:43 #1 av Ronnie Lidström
Om man själv bygger ihop en elcentral och monterar hos en kund så ska denna CE-märkas!

Hur många gör detta?

Elförlaget skrev: 3. Elinstallatör som sätter samman kopplingsutrustning

Här avses koppplingsutrustning som bestyckas eller sätts samman av en behörig elinstallatör för en specifik anläggning. Elinstallatören är här tillverkare av kopplingsutrustningen.

För korrekt användning och installation av elmateriel skall erfordeliga anvisningar tillhandahållas elinstalltören. Anvisningarna skall vara på svenska.

Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Sveriges Elgrossisters Förening SEG har träffat överrenskollelse om att materielleverantören tillhandahåller sådana anvisningar

Elinstallatören

 • ** Använder CE-märkt materiel (som är provad enligt tillämplig produktstandard med avseende på LVD och EMC), tex säkringar, kopplingsapparater, reläer, trafo, PCL etc

 • ** Annsvarar för att


  1. Följa materielleverantörens anvisningar
  2. utföra en korrekt installation enligt ELSÄK-FS 1999:5
  3. dokumentera kopplingsutrustningens uppbyggnad (För mindre, normalt byggd kopplingsutrustning med utgående grupper och huvudelkopplare anses gruppförteckning med tillhörande märkning uppfylla kravet. För större eller komplicerad enhet krävs: Frontritning med tillhörande förteckning över komponenter, enlinjeschema etc)
  4. CE-märka kopplingsutrustningen
  5. Okulärbesiktiga och kontrollera kopplingsutrustningen samt idriftta anläggningen enligt ELSÄK-FS 1999:5, del 6, SS 436 46 61 Elinstallationer i byggnader del 6, "Kontroll före idrifttagning" samt EIOs materiel i pärmen "Ansvar, Instruktion och Kontroll".
  6. Kontrollera faslikheten genom hela kopplingsutrustningen
  7. Överlämna dokumentationen till anläggningens innehavare för förvaring.

Elinstallatören CE-Märker kopplingsutrustningen och förser den med uppgift om företagets namn och adress. Underlag för CE-märket finns utarbetat hos branschorganisationen EIO.


Ovanstående citat är klippt från "CE-MÄRKNING AV KOPPLINGSUTRUSTNING" och finns att beställa på Elförlaget för 75kr. Finns även CE-etiketter där att beställa.

Obs: Jag har skrivit av ovanstående text manuellt, och därför utelämnat viss text som var för jobbig att skriva! Så ska ni använda texten vidare någonstans så köp den kompletta foldern på elförlaget!

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 mar 2011 19:31 #2 av Mats Persson
Jag klistrar ju inte på någon CE lapp..
Men den klisterlappen kan ju inte spela stor roll? Händer det något så går det ju på min garanti endån..
Och skulle någon kund höra av sig och undra var lappen är så får jag väl köra dit och klistra på..

Men jag har köpt en del centraler från skåpsbyggare, de CE märker alla centraler.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

31 mar 2011 20:29 #3 av Rikard Ågren
Detta är väl ett av de moment som aldrig blir av för de allra flesta, "varför ska det ska alltid vara så märkvärdigt"

Vilka påföljder får det om olyckan skulle vara framme (centralen brinner upp) och den inte är ce-märkt? Klisterlappen är garanterat borta ändå. Eller är det bara en branschgrej och ej något tvingande

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2011 04:33 - 01 apr 2011 04:34 #4 av Ronnie Lidström
Tycker också det känns liiite överkurs för en liten villacentral.

Vi gör ju ändå allt som står på den där listan. Förutom klistra CE-märket! Företagets namn och kontaktuppgifter står ju redan på centralförteckningen.. Så det är egentligen då bara den lilla "CE-logon" som saknas..

Kanske räcker med att lägga till en CE-logo på centralförteckningen? :rulla:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2011 15:23 #5 av Patrik Hedlund
Räcker det inte med att bara skriva CE med en tuschpenna lite halv ambitiöst på centralkapslingen då? :rulla:

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

01 apr 2011 18:06 #6 av Mats Persson
Jag tror att det genom ce märkningen ska gå att få fram vilken standard man följt eller liknande, vill minnas att det står något nummer efter ce märket hos skåpsbyggarna..
Nästan lite pinsamt att man inte har bättre koll på detta..

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 04:49 #7 av Simon Persson
Läste nyss på "ett annat forum" ( :rulla: ) att det är en som hävdar att man inte alls behöver CE-märka platsbyggd central. Och att han har frågat en på elsäkerhetsverket?

Frågeställaren skrev:
Jag har råkat ut för människor som envist hävdar att även platsbyggda elcentraler och apparatskåp omfattas av kravet på CE-märkning. Det vill säga att en el-montör/-firma utöver att följa elinstallationsföreskrifterna och tillverkarnas anvisningar även måste ta fram ett underlag för en CE-märkning på den specifika installationen. Stämmer detta?

Elsäkerhetsverket svarade och skrev:
Det är ofta hårfina gränsdragningar. Man kan lätt konstruera ett scenario där det drar åt att man skapat en ny produkt men man kan börja med utgångspunkten att på platsen byggda lådor kan i allmänhet räknas som installation och behöver inte CE-märkas.


Vad gäller egentligen? Jag tycker själv att det är överdrivet att CE-märka en central man monterar själv! Alla delar är ju CE-märkta, räcker inte det?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 05:56 - 11 aug 2011 06:05 #8 av Ronnie Lidström
Låter ju onekligen lite märkligt att EIO skulle ta fram en broschyr med helt felaktig information!

Det står dessutom så här:

CE-märkning av kopplingsutrustning
Kopplingsutrustning skall CE-märkas. Följande sammanställning av hur olika företagsgrupper kan tillämpa gällande regelverk har utkristalliserats efter diskussioner med Elsäkerhetsverket, Elektriska Installatörsorganisationen EIO samt ledande tillverkare av kopplingsutrustning


EIO och frågeställaren på byggahus måste ha pratat med olika personer på Elsäkerhetsverket? :rulla:

Edit: Kan citera min fråga och svaret jag fick angående detta på Voltimum

Citat från Voltimum Forum skrev: Jag:
Jag har hört att man måste CE-märka en elcentral man monterar om man blandar olika fabrikat. Vad innebär detta? Vad måste man göra, och när måste man det?

Om jag monterar en Hagerkapsling med huvudbrytare, jfb, dvärgar från Hager och ett Astrour från Theben hemma hos en privatperson, måste jag då skriva CE-dokument och märka centralen med CE-märkning?

Örjan Borgström / EUU svarar:
Platsbyggda kopplingsutrustningar ska CE-märkas. EIO har tagit fram två handledningar för CE-märkning av koppling.

Principen är att bygga med CE-märkta komponenter och följa tillverkarens anvisningar, vilket du ändå alltid ska göra. Köper man en monterad central från en tillverkare brukar de CE-märka den.

Överkurs, ja men det är egentligen inte något som tar extra tid.

Jag:
Gäller detta bara om man blandar från olika fabrikat, eller ska man CE-märka även om man sätter upp en hagerkapsling med bara hager-delar?

Örjan Borgström / EUU svarar:
Alla platsbyggda centraler ska i princip CE-märkas. beställer du den förmonterad från t ex Hager så CE-märker dom den.

www.hager.se/elcentraler-normsys … r/3963.htm


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 09:29 #9 av Pelle Svensson
Låter ju helt sjukt att man måste CE-märka en elcentral som man monterar ihop av CE-märkta delar?

Man använder ju kapslingen (CE-märkt) precis till det den är gjord för att användas till, dvs att montera normapparater (CE-märkta) i.

Då måste jag väl även CE-märka en brytarinstallation bestående av: En tvåfacksram, en trappbrytare, ett uttag och två dosor ?? Även där har jag ju satt ihop olika (t.o.m ibland av olika fabrikat) CE-märkta produkter till en ny produkt..

eller?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 14:30 #10 av Mats Jonsson
Lågspänningsdirektivet gäller I första hand produkter som ska sättas på marknaden, eller med andra ord; som kan köpas som funktionell enhet. Dessa produkter ska provas och dokumenteras i enlighet med Förordning om elektriskt materiel, SFS 1993:1068. En produkt som uppfyller ett eller flera av EU:s direktiv ska, som bevis på överensstämmelse med säkerhetsfordringarna förses med ett CE-märke.

En platsbyggd central är en unik del av elinstallationen och ingår i den färdiga elanläggningen och ska därmed uppfylla bestämmelserna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av elanläggningar, ELSÄK-FS 2008:1. Även föreskrifterna om varselmärkning, ELSÄK-FS 2008:2 ska tillämpas.

En platsbyggd central kommer inte att sättas på marknaden och kan inte köpas som egen funktionell enhet och omfattas därmed inte av bestämmelserna om CE-märkning.

De ingående komponenterna i en platsbyggd central ska självfallet monteras i enlighet med tillverkarens anvisningar, till exempel vad gäller kortslutningshållfasthet och överspänningstålighet.

Den som bygger en central som ska sättas på marknaden förväntas vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att tillverkningsprocessen garanterar produktens överensstämmelse, upprätta teknisk dokumentation och utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse samt anbringa CE-märkning på produkten.

Mitt svar grundas på Elsäkerhetsverkets PM om platsbyggda inredningar med mera, dnr 10EV2462. Detta PM omnämner inte elcentraler specifikt utan gäller allmänt platsbyggda objekt.

Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 14:53 - 11 aug 2011 14:54 #11 av Patrik Hedlund
Grymt mycket tack för det lysande svaret, Mats! Då vet vi vad som gäller och då slipper ämnet fortsätta diskuteras (tycker att ämnet är skit-tråkigt. :whistle: :silly: )

//Patrik

Mvh
Patrik Hedlund
Bravida Hudiksvall

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 15:18 #12 av Mats Jonsson
Ämnet är intressant Patrik! Och det var inte min mening att "lägga locket på" för den här ämnet. Det finns mycket mer att säga om CE-märkning och det skulle inte förvåna mig om vi inom 10-15 år har ett elinstallationsdirektiv med innebörd att en installation ska CE-märkas. Det finns mäktiga personer som driver den frågan inom EU. Men i Sverige stödjer vi oss än så länge på kravet på kompetens genom elinstallatörsförordningen och inte genom intyg om överensstämmelse.

Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 15:33 #13 av Ronnie Lidström
Men Mats.. Visst håller du med om att om man läser EIO´s broschyr "CE-märkning av kopplingsutrustning" så kan man ju lätt få för sig att man SKA CE-märka platsbyggd central?

Se första inlägget i denna tråd där jag har citerat delar ur den (eller du har den säkert i din bokhylla någonstans :side: )

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

11 aug 2011 16:31 #14 av Mats Jonsson
Ja, även Örjan Borgström, EUU, skriver ju att de ska CE-märkas. Men det har funnits två falanger vad gäller CE-märkning av platsbyggda enheter. Det är därför som Elsäkerhetsverket har utfärdat en promemoria om dessa enheter. Den kom i april i år och jag tror att Örjans svar kom tidigare. Likaså EIOs ställningstagande. Men skulle man behöva CE-märka platsbyggda centraler, så skulle man i konsekvensens namn även behöva CE-märka hela elinstallationen. Jag tror att detta argument har varit betydande för Elsäkerhetsverkets ställningstagande.

Under många pågick en diskussion om vad som är en "anordning". För att få ett slut på denna diskussion beslutade Maud Olofsson (och hela regeringen för den delen) i januari 2009 att en anordningen är en "elektrisk utrustning där el används och som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning". Då en elcentral inte använder el så kan det heller inte vara en anordning. Även detta kan ha varit grund för verkets ställningstagande.

Mats Jonsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 aug 2011 21:24 #15 av Åke Gustafsson

Mats Jonsson skrev: ...En platsbyggd central kommer inte att sättas på marknaden och kan inte köpas som egen funktionell enhet och omfattas därmed inte av bestämmelserna om CE-märkning...


Tack! Blev lite orolig ett tag att vi skulle bli tvingade till ännu mer byråkrati!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 aug 2011 04:04 #16 av Svenne Eriksson
Vad bra att detta reddes ut!

Tack!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 mar 2021 22:46 - 19 mar 2021 22:47 #17 av Rikard Ågren

Mats Jonsson skrev: .
Under många pågick en diskussion om vad som är en "anordning". För att få ett slut på denna diskussion beslutade Maud Olofsson (och hela regeringen för den delen) i januari 2009 att en anordningen är en "elektrisk utrustning där el används och som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning". Då en elcentral inte använder el så kan det heller inte vara en anordning. Även detta kan ha varit grund för verkets ställningstagande.

Mats Jonsson


Nu väcker jag en gammal tråd. När övergår en elcentral till att använda el? När man har ett astrour i den? Eller en transformator? Och innebär det då med ovan förda resonemang att den då måste CE märkas även om den är platsbyggd?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 mar 2021 22:16 #18 av Mats Jonsson
Jag är inte riktigt säker på vart du vill komma med din fråga. Sedan jag svarade på denna tråd har vi fått en ny lagstiftning och delvis nya anvisningar. Begreppet anordning är inte längre definierat. I stället används begreppet "elektrisk utrustning". Elektrisk utrustning kan förbruka energi (använda el) eller så ingår den i en anläggning för att överföra el.

Det kan vara så att svaret på dina funderingar finns i det allmänna rådet till 1§, 2 kap. i ELSÄK-FS 2017:2. Detta råd brukar besvara många frågeställningar kring utrustningar och anläggningar i förhållande till elinstallationsarbete.

Men ett astrour är väl en typ av elkopplare avsedd att sluta och bryta ström till något annat som ska använda elen, till exempel den motor som hissar upp och sänker månen eller nåt sånt.

En transformator överför väl el från ett system till ett annat.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

25 mar 2021 07:18 #19 av Rikard Ågren
Tack för svaret Mats!

Snedtänkt av mig med transformatorn, men astrouret behöver ju förbruka el för att utföra sin uppgift som elkopplare. Man kan ju även ha andra saker som förbrukar el i en elcentral, t.ex. KNX-apparater, lampor för indikering etc. Tänkte att detta kanske ändrade det hela, men det gör alltså inte elcentralen till en anordning "där el används och som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning". Kan man säga att elcentralen istället är en del av starkströmsanläggningen? Kan samma sak sägas om ett apparatskåp?

Så var står vi då idag vad gäller CE märkning av platsbyggda elcentraler och apparatskåp?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

26 mar 2021 07:29 #20 av Mats Jonsson
Som jag ser det kan en kopplingsutrustning, t ex en central, utföras enligt två regelverk.

Antingen så platsbygger man det som en del i ett utförande av en starkströmsanläggning. Det utförs då som ett elinstallationsarbete och viktiga regler blir då §§ 23-27 i elsäkerhetslagen och §§ 2-3 i 2 kap ELSÄK-FS 2017:3. Ett sådant elinstallationsarbete kan inte CE-märkas då det inte finns något direktiv att CE-märka mot.

Eller så bygger man centralen som en produkt enligt ett produktdirektiv. Då omfattas den inte av ovan nämnda bestämmelser om t ex egenkontrollprogram. I stället gäller § 16 i elsäkerhetslagen och många andra regler vilka ska ligga till grund för CE-märkningen.

Jag är ändå inte med på varför du i detta sammanhang talar om begrepper "använder el". Jo, atrouret använder nog lite el. Transformatorn använder också el. Man kanske kan ha en. 800 kVA trafo i vardagsrummet som uppvärmningsanordning. På vintern när det är kallt och grannen använder mycket el så värmer denne samtidigt mitt vardagsrum.

Men spelar det någon roll om dessa använder el? Hur man än vrider och vänder på reglerna om vem som får utföra vad så att ansluta och losskoppla elektrisk utrustning är ett elinstallationsarbete som kräver att arbetet utförs av personer som omfattas av ett egenkontrollprogram. Så att bygga ett astrour kräver inget egenkontrollprogram. Inte heller att montera den i en produkt som tillverkas enligt en produktstandard där helheten CE-märks enligt ett produktdirektiv. Men att byta ett astrour som ingår i en starkströmsanläggning är ett elinstallationsarbete enligt elsäkerhetslagen.

Och även om du Rikard hävdar att du inte använder de slutande och brytande kontakterna i uret, utan enbart har den för att kunna se klockan under pågående arbete, alltså enbart använder el, så är det elinstallationsarbete att losskoppla den när den är ansluten till en starkströmsanläggning.

Bra va!

Mats Jonsson Eltrygg Miljö
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Rikard Ågren, Electrum

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.083 sekunder