Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Räknas "Lekland" som förskola? Jordfelsbrytare?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/mowininf/public_html/libraries/kunena/external/nbbc/nbbc.php on line 3660
06 okt 2011 14:31 #1 av Ronnie Lidström
Vi var på ett litet serviceuppdrag på ett sk. Lekland och då såg jag att ingenting var skyddat av jordfelsbrytare. Byggnaden är byggd 2009.

Visst måste detta räknas in under kravet på jordfelsbrytare för uttag som kom i ELSÄK-FS 1999:5?

471.4.2 Vid nyuppförande av bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem skall den elek-
triska installationens gruppledningar skyddas av jordfelsbrytare med högst 30 mA
märkutlösningsström. Vissa delar av installationen där avbrott kan medföra allvarliga
konsekvenser kan undantas från skyddet.
Enligt samma förutsättningar som gäller i det föregående stycket skall vid utbyte av
befintlig gruppcentral installeras jordfelsbrytare för skydd av från centralen utgående
gruppledningar.


Ska man vara petig så är ju ett lekland vare sig en bostad, grundskola, fritidshem eller daghem.

Känns dock inte bra att uttag på detta ställe är oskyddade. Anslutningssladdar hänger kors och tvärs. Hela lokalen är konstant fylld med vilda små barn som klättrar och sliter i allt de ser.

Kan fastighetsägaren kräva av elfirman som gjorde anläggningen att allmänuttag skall vara skyddade av jordfelsbrytare?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 14:37 #2 av Magnus H
Det kan dom vell.
Det är ju bara, att hänvisa till elfirman med det argument som du just skrev
"Barn som river i allt överallt" då borde det ju gå upp ett ljus för någon.

Lekland, bostad, villa, fritidshem eller icke, hjälper inte regelverket
brukar jag använda sunt fönuft.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 14:42 #3 av Ronnie Lidström
Kom just på att 2009 hade ju kraven skärpts ytterligare i SS436000

411.3.3 Tilläggsskydd
I växelströmssystem ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare enligt avsnitt 415.1 anordnas för
– uttag med högsta märkström 20 A som används av lekmän och avsedda för allmänbruk, och
ANM – Undantag kan göras för
– uttag som används under överinseende av fackkunniga eller instruerade personer, t ex i vissa yrkesmässiga
eller industriella lokaler, eller
– ett uttag i andra utrymmen än bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem som ska
användas för att ansluta en specifik apparat.


Så räknas lokalen in under kategorin "bostäder, grundskolor och förskolor samt fritids- och daghem" så får man inte ens undanta uttag till frysdiskar och sådant.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 16:58 #4 av Mats Jonsson
Ja, er diskussion visar på vårt historiska problem med detaljerade föreskrifter.Vi följer med oerhörd noggrannhet vad som bokstavligen sägs i föreskrifter. i stället borde vår kompetens och yrkesmannakunskap säga oss att självklart ska i vart fall uttagen i leklandet, där barn vistas, skyddas av jordfelsbrytare. På ett annat forum diskuterade man den exakta innebörden av ordet "daghem", var detta verkligen definierat? Den diskussionen tyckte jag var trams. Jag kan förstå er frustration över mindre seriösa montörer/installatörer men vad gäller regelverk måste vi lära oss andemeningen. Det som står i standarder är minimikrav och vi måste själva med vår kompetens dra slutsatser om hur vi vill göra en bra lösning. Elbranschens måste även lära sig att sälja in säkerhetslösningar mot kund, lära kunden att utvärdera era offerter. Det är inte lag på airbag i bilar men vem vill köra en tjänstebil utan airbag?

I Sverige har vi krav på behörighet och jag har länge hävdat att vi inte behöver några föreskrifter om hur vi ska göra. Det räcker med att elinstallatören ska kontrollera att det utförda installationsarbetet ger en betryggande säkerhet. Det är väl det som elinstallatörens utbildning ska lägga grund för?

Min uppfattning uttagen i leklandet ska ha tilläggsskydd med jordfelsbrytare (30 mA). Men vad säger ni om det sitter elradiatorer åtkomliga för barn i en förskola? Eller annan fast ansluten utrustning i kök där barn deltar i matlagning?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 18:00 #5 av Bo Siltberg
Naturligtvis JFB för allt utan att blinka !
Vore intressant att höra argumenten från den elinstallatör som gjorde leklandet.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 18:28 #6 av Ronnie Lidström
Självklart säger sunda förnuftet att ett lekland behöver (minst) lika hög säkerhetsstandard som en förskola.

Men rent juridiskt. Kan fastighetsägaren kräva av elfirman att denne bygger om centralen och monterar jordfelsbrytare?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2011 23:06 #7 av Mats Persson
Jag undrar om det har bytts fastighetsägare?
Om denna fastighetsägaren vill ha JFB varför specade han inte det i anbudet? Låter som att de valt billigast möjliga och nu i efterhand vill han mest möjliga ?

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 okt 2011 03:55 #8 av Ronnie Lidström
Fastigheten byggdes för att bli ett lekland 2009. Nu i år har fastigheten tagits över av en annan, men kommer fortsätta med samma verksamhet.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 okt 2011 08:05 #9 av Mats Jonsson
Regeringen har föreskrivit att innehavaren av en elektrisk anläggning fortlöpande ska kontrollera att anläggningen ger en betryggande säkerhet. Med innehavare avser regeringen den som faktiskt innehar anläggningen oavsett om innehavet grundar sig på äganderätt eller nyttjanderätt (exempelvis hyresgäst). Det är nog rimligt att man, i samband med att man tar över en verksamhet som riktar sig till barn, låter besiktiga den del som barnen använder eller kan komma i kontakt med, såväl lekutrustning som elanläggning och anslutna anordningar. Innehavaren har ett mycket tydligt ansvar för sin anläggning och anslutna anordningar. Om det finns ett fel i anläggningen ska detta rättas till men vem som ska betala det regleras inte i ellagstiftningen.

Om Elsäkerhetsverket anser att detta är ett fel som ska åtgärdas ställer man kravet på att åtgärda felet på innehavaren, ett föreläggande om rättelse. Det är inte helt ovanligt att beställare som känner sig lurade av en installatör vänder sig till Elsäkerhetsverket för att få stöd för att åtgärda felet. Ofta blir de besvikna när de inser att verket i och för sig kan tala om att det är ett fel men att verket kommer att rikta kravet på rättelse på innehavaren.

Man kan ställa sig frågan vad hade beställaren egentligen beställt? Om elinstallatören har gjort vad beställaren sagt så hamnar nog den ekonomiska delen på den nuvarande innehavaren. Om det var en totalentreprenad och det inte framgått att det var ett lekland så kan nog även här kostnaden för att åtgärda det hela hamna på dagens innehavare. Men om det var en totalentreprenad där det framgått att detta utrymme var avsett för barn så kan detta nog betraktas som ett fel för vilken entreprenören får ta kostnaden för åtgärden. Observera att detta bara är min bedömning och en rad faktorer måste beaktas för att klarlägga vem som ska betala åtgärden.

För att undvika den här typen av frågor anser jag att det är väsentligt att beställare och konstruktör (installatör) är överens om användningsområde och utförande. Som exempel kan bilaga 51A ur SS 4364000 användas som checklista. Här kommer även barn in som en del av den yttre påverkan som påverkar valet av material..
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 okt 2011 08:22 #10 av Ronnie Lidström
Måste rätta mig själv.

I inlägg #3 så citerade jag SS43 60 00.. trodde jag. Fast det var ju Utgåva två jag citerade, och denna blev inte tvingande förrän 2010 så gäller ju inte för denna anläggning.

Så här står det angående jordfelsbrytare i SS 43 60 00 Utgåva 1

412.5.3
Där skydd genom automatisk frånkoppling av matningen är anordnat skall följande uttag, med högst
märkström 16 A, skyddas av jordfelsbrytare vars märkutlösningsström inte överstiger 30 mA:
– uttag som är placerade utomhus
– uttag som är placerade inomhus, men kan förväntas mata flyttbar materiel för användning utomhus
– uttag i bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem. Vissa delar av installationen där avbrott kan
medföra allvarliga konsekvenser kan undantas från skyddet.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

07 okt 2011 09:54 - 07 okt 2011 10:02 #11 av Christer Djerf
Det är ju precis som Mats skriver, man måste tänka på ANLEDNINGEN till att det står som det gör i standarden, inte exakt vad som står!

Läser man vad Elsäk-FS säger (och den är ju direkt styrande eftersom det är en föreskrift!), råder det ju inga tvivel enligt mig, men man kan ju ofta läsa föreskrifter som fan läser bibeln om man prompt vill!
Sug på texten " I den del av byggnaden som används till ändamål som avses..."

Och sedan kan man ju fundera på om det är själva skolan, dvs defintionen av själva lokalen som gör att det kan bli farligt eller om det är för barnen som vistas där skull som man har sagt på detta viset!

4 § För anläggningar i byggnader som inrymmer bostäder, grundskolor,
förskolor, fritids- eller daghem och där det i enlighet med
bestämmelserna i 3 kap. 2 § behövs skydd mot elchock vid indirekt
beröring gäller följande.
I den del av byggnaden, som används till ändamål som avses i första
stycket, ska det finnas tilläggsskydd för uttag med högst 16 A märkström.
Tilläggsskyddet ska bestå av jordfelsbrytare med högst 30 mA
märkutlösningsström. Jordfelsbrytaren ska skydda mot fel i de
grundläggande skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet hos användaren.
Om avbrott i ett uttag skulle medföra allvarliga konsekvenser, får dock
uttaget undantas från tilläggsskyddet

Författningskommentarerna säger följande för att förtydliga:
Jordfelsbrytaren ska skydda mot fel i de grundläggande skyddsåtgärderna eller vid ovarsamhet
hos användaren. Kravet gäller endast de delar av en byggnad som används för ändamål
som omfattar barn.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.056 sekunder