Enkelisolerad styrkabel på kabelstege

17 nov 2020 10:59 #1 av Jonas
Har ett projekt där en besiktningsman anmärkt på att en styrkabel är enkelisolerad.

Det är alltså klenspänning i kabeln och alla kablar på kabelstegen är utförda för den förekommande spänningen i respektive kabel, dvs som det brukar vara. Det finns en kabelränna som styrkabeln ligger i. Det är en RQUB 2x2,5, typ som högtalarkabel för den som inte vill leta upp.

Det regelutrymme som besiktningsmannen hänvisar till är elinstallationsreglerna Bilaga 52A (sid 256 i mitt exemplar). Det är en tabell med val av ledningssystem.

I tabellen står klart och tydligt att grundisolerade ledare inte ska ligga på kabelstege. Jag har tolkat det som att det är starkströmskablar som avses i tabellen och inte spänningsklass I. Dvs klenspänning.

Vad anser ni? Gärna om det finns något argument i en regelbok som det går att hänvisa till....

Räknas ytterisoleringen på en styrkabel som grundisolering?

Är det helt förkastligt att ha enkelisolerade klenspänningskablar så som är utfört vill jag veta det också givetvis.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 nov 2020 16:58 #2 av Bo Siltberg
Jag tolkar det som du - tabell 52A är inte tillämplig för klenspänning.

Ja, din RQUB får anses vara enkelisolerad för klenspänning.

- SELV kräver dubbel isolering (eller motsvarande) mot andra kretsar, vilket är uppfyllt i och med att en kabelstege inte får innehålla kablar som kan ge elchock. Dvs starkströmskablar är mantlade (dubbelisolerade) och andra klenspänningskablar har (minst) enkel isolering mot din RQUB. (414.4)

- SELV kräver enkel isolering mot jord. Så om kabelstegen mot förmodan är skyddsjordad så är ändå detta krav uppfyllt.

Men enkel isolering är det, så man bör fundera på vad ett enkelfel på denna styrledning kan få för konsekvenser. Men det ligger utanför denna besiktningsanmärkning.
Följande användare sa tack: Jonas

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 nov 2020 08:40 #3 av Jonas
Tack för svar! Nä, jag ser inte heller någon fara med installationen, då hade det varit en annan femma. Det är rätt mycket pengar att kasta iväg på inget alls genom att byta kabeln.

Jag hänvisade till första paragrafen i ELSÄK FS.

”1 § Dessa föreskrifter gäller för utförande av starkströmsanläggningar.”

Jag påstår att klenspänningskabeln inte är en starkströmsinstallation därmed kan jag lägga elinstallationsreglerna åt sidan. Men sista ordet är säkert inte sagt. Bilagan var inte heller den första. Besiktningsmannen hänvisade till andra regler först där vi kunde visa att han hade fel. Då bläddrade han lite till och hittade till sist 52A där det inte uttryckligen stod att det var starkström. Därmed blir det en tolkningsfråga och därmed väldigt besvärligt även om det går att överpröva besiktningsmannen så undviker vi det helst.

Det som är ett bekymmer med elinstallationsreglerna är att den anger sig vara definierad för klenspänningsinstallationer men den tycks "glömma" det bitvis i boken. Har insett det nu i och med detta.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

24 nov 2020 09:38 #4 av Bo Siltberg
Du kanske kan peka på 414.1.1 som säger att SELV ska ha minst grundläggande isolering mot jord, om nu stegen mot förmodan är skyddsjordad.

Annars visst finns det regler för SELV, t.ex brandskydd i vissa utrymmen. Det beror på vilka strömmar som denna styrkabel bär.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 mar 2021 13:28 - 19 mar 2021 17:00 #5 av Mats Jonsson
Jag låste den här tråden först nu och utanför sakfrågan tycker jag det är tråkigt att man på ett sådant här forum, som i första hand vänder sig till yrkespersoner, slarvar så med terminologin. En klenspänningsanläggning, SELV-, PELV- eller FELV-anläggning kan i allra högsta grad vara en starkströmsanläggning med allt vad det innebär.

En av de farligaste anläggningar jag besökt vara en PELV-anläggning med 48 V DC där den teoretiska kortslutningsströmmen var mer än 60 000 A. Delvis vara denna anläggning utförd med öppna skenor vilket medför att det relativt enkelt kan inträffa en kortslutning. Det är i alla fall i min värld en starkströmsanläggning. Det kan också vara så att en viss typ av anläggning kan i en miljö betraktas som starkströmsanläggning men samma anläggning i en annan miljö inte blir en starkströmsanläggning. Det är bara faran som styr, dvs risk för person eller sakskada, om det ska betraktas som en starkströmsanläggning eller inte. Vi har väl alla varit på en fysiklektion där läraren haft lite stålull och ett 9-volts batteri och sett effekten av detta. För att nu ingen ska missförstå så är detta ingen anläggning, bara ett batteri och stålull. Alltså ingen starkströmsanläggning.

Man kan ju i sakfrågan ställa sig frågan varför den har arean 2,5 kvmm om den inte för en ström som kan orsaka en brand? Men det svaret har ju inte jag. Men vi vet att en gammal 60 W glödlampa avger en värme som kan medföra brand i kutterspån. En annan del i sakfrågan är vad det är för strömmatningsdon? Märkström och möjlig kortslutningsström?

Men svaret på grundfrågan hittar vi i punkt 134.1.1 i SS 436 40 00: Elmateriel ska installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Och frågar man exempelvis Nexans så står det följande: Kabeln (RQUB) är avsedd för fast installation inomhus i rör/slang eller kabelränna.

Så som jag ser det så har besiktningsmannen orsakat en ekonomisk skada för installatören som denne borde ersätta.

Mats Jonsson, Eltrygg Miljö

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.052 sekunder