Elsäkerhetsverkets "Elinstallatörskontroll 2009-2010"

12 jul 2011 09:15 #1 av Ronnie Lidström
Elsäkerhetsverket är ju ibland ute och kontrollerar färdiganmälda elanläggningar.

Nu har de kommit med en projektrapport för kontroller gjorda 2009-2010

www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Rapp...20Projektrapport.pdf

Några exempel på anmärkningar:

Mätarskåp

 • Servisledningens blå ledare och gröngula ledare är anslutna i gemensam klämma.
 • PEN-ledare saknar blå tilläggsmärkning.
 • Utgående PEN-ledare kan inte identifieras med färgkombinationen grönt och gult.
 • Utgående PEN-ledare har en area som är mindre än 10mm² Cu
 • Utgående gruppledning saknar överströmsskydd.

Utomhus
 • Trefasuttag 16A på fasad vid mätarskåp skyddas inte av jordfelsbrytare
 • I kapslad strömställare är två kablar förda genom samma införningshål. Den ena får inte plats, ledarna har hamnat utanför.
 • Dubbelt skarvuttag är anslutet direkt på grundisolerade ledare, FK-trådar.
 • Kabel till utomhuspool uppfyller inte utlösningsvillkoret.

Gruppcentral
 • Arbete på anläggningen kan inte utföras på ett säkert sätt. Elcentralen sitter för högt.
 • Betjäningsavståndet framför gruppcentralen är för litet, endast ca 30-35cm
 • Vissa VP-slangar är ej fullt ut inträdda genom kapslingens övre genomföring
 • Huvudledningen till gruppcentralen utgörs av två parallelkopplade EKK 5G2,5
 • Gruppcentralen (anläggningen) saknar jordfelsbrytare för personskydd.
 • Neutralledare till jordfelsbrytare är inte blå.
 • Neutralledare i gruppcentral är skarvade med toppklämma typ Wago. Elcentralen är inget kopplingsutrymme.
 • I gruppcentralen är ledare avsedda för klenspänning och lågspänning inte åtskilda på ett tillförlitligt sätt.

Dusch - bad - tvätt
 • Uttag är monterat ca 0,7m från duschen.
 • Spänningssatta, ej inkopplade, ledare till belysningsarmatur på toalett är inte skyddade mot beröring på ett tillfredsställande sätt.
 • Anslutningskabel till tvättmaskin är ej dragavlastad i kopplingsdosa.
 • Gröngul ledare i kabel från rörelsedetektor används till fel ändamål.

Övrigt
 • Infällt uttag på vägg är monterat utan apparatdosa.
 • Kabel till bänkbelysning är skadad.
 • Dokumentation saknas över anläggningens skyddsutjämningssystem
 • Mediacentral av metall är inte ansluten till skyddsutjämningssystemet.
 • Inkommande rör av metall är inte anslutna till skyddsutjämningssystemet.


Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 jul 2011 13:05 #2 av Tobias Karlsson
Inte fel att de kollar upp hur det står till med installationer.

Kör ni med besiktningar av oberoende fackman eller är det egen kontroll som gäller?

/Linjemästare Karlsson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 jul 2011 16:40 #3 av Åke Gustafsson
www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyhete...nstallatorskontroll/

Projektet visar att 74 procent av elanläggningarna och 67 procent av elinstallatörerna hade brister.


Låter ju väldigt illa detta! Nu är väl de flesta av anmärkningarna små bagateller.. Men då man läser om vissa exempel blir man ju konfunderad:

 • Trefasuttag 16A på fasad vid mätarskåp skyddas inte av jordfelsbrytare
 • Gruppcentralen (anläggningen) saknar jordfelsbrytare för personskydd.
 • Gröngul ledare i kabel från rörelsedetektor används till fel ändamål.
 • Infällt uttag på vägg är monterat utan apparatdosa.
 • På flera ställen där lamputtag monterats mot taklist är enledare förlagda bakom taklisten utan skydd.
 • Uttag i golvsockel i skyddsjordat utförande saknar skyddsledare
 • Spisfläkt ansluten med lampsladd SKX 2x0,75
 • Ledning till kronströmställare vid ytterdörr utgörs av två st lampsladd SKX 2x0,75

Kan dessa verkligen vara från installationer gjorda av elektriker???

Lampsladd till strömbrytare??

Använda gul/grön till annat än jord??

osv... Katastrof om det verkligen är elektriker som gjort detta!!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.045 sekunder

Senaste foruminlägg