Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

Korrekt inkoppling av solceller till villa

02 dec 2021 21:54 #1 av Elkillen
Hej Fluxio!
Börjar ju bli väldigt vanligt med installationer av solceller. Har kopplat in några anläggningar och man vill ju veta att man gör rätt.

Funderar lite om hur man ska tänka kring anslutning av solcellerna/växelriktaren till elnätet och ev. risker som då kan uppstå i elanläggningen.

Så som jag blivit instruerad är att i de flesta fallen ansluts växelriktarens matning på utgående plint i mätarskåp. I vissa fall om det är enklare ansluts växelriktaren i undercentral istället.
Växelriktaren ansluts i bägge fallen över gruppsäkring men inga ytterligare säkringar läggs till i elanläggningen.

Problemet uppstår som jag ser det då man ansluter växelriktaren efter bef. huvudsäkring som tidigare utgjort ett underförstått överlastskydd för utgående stigare.
(I en villa används ju sällan någon/några ytterligare sektioneringssäkringar för stigarna till undercentraler)

Nu har man skapat en elanläggning med "Dubbel matning" som det så fint heter men man har kvar bef. stigare (oftast 6 mm2) som inte alls är dimensionerade för den ström (Elnät+Solel oftast 20A+16A=36A) som teoretiskt kan uppstå utan att någon säkring löser ut.

Visst är risken för att detta ska inträffa väldigt liten men det känns ändå som att dessa installationer är felaktigt utförda då man åsidosatt ett av anläggningens viktigaste överlastskydd.

Är det såhär man gör och bedömmer riskerna i varje enskilt fall eller är detta installationsförfarande rent felaktigt? Hur gör ni?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 dec 2021 10:30 #2 av Bo Siltberg
Det du beskriver ser jag som ett direkt fel. Man måste dimensionera efter summan av nätet och solcellerna. Den enklaste lösningen torde vara att sätta en huvudsäkring som skyddar huvudledningarna. Om solcellerna producerar mer effekt än vad mätarsäkringarna medger att man matar ut på nätet kan man möblera om lite mer, flytta mätarsäkringen till efter elmätaren och koppla in solcellerna däremellan (Mätarsäkringarna ersätts av servissäkringar. Egentligen delar man upp den dubbla roll dessa säkringar tidigare hade).

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2021 08:47 #3 av Elkillen
Hej Bo!
Då måste jag tyvärr säga att det är såhär de flesta solcellsanläggningarna i Sverige är anslutna.
Jag förstår hur du tänker med att dela upp den dubbla roll dessa säkringar tidigare hade. Kraftbolagen vill ju dock att anslutningen sker efter huvudsäkringarna, mätaren och kundens brytare. Detta gör att dom enkelt kan frånskilda produktionsanläggningen med kundens brytare vid t.ex. mätarbyte.
Men även om man sätter dit en ny säkring som skyddar huvudledningarna så kvarstår problemet om anslutningen av växelriktaren sker i undercentral?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2021 11:22 #4 av Bo Siltberg
Att det ofta ser ut på ett visst sätt innebär inte att det är rätt.
Frånskiljare behöver givetvis installeras på lämpliga platser. I dessa sammanhang vill man ha dem typ överallt.
Solcellsanläggningar bör inte anslutas i en undercentral. Om det sker måste man likväl se till att dimensionera ledningarna därefter. Det finns inga undantag för att det råkar se ut på ett visst sätt.
Man lär dock efter överenskommelse med nätägaren kunna placera sina mätarsäkringar/konsumtionssäkringar längre in i anläggningen, typ i andra änden av huvudledningen, de måste inte sitta i mätarskåpet. Då får man en punkt som kanske är närmare till för solcellsanslutningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

05 dec 2021 19:29 #5 av Elkillen
Då är det som jag befarade. På större anläggningar är det ju i regel bättre sektionerat och stigarna till undercentraler är i regel avsäkrade. Där räcker det ju att se över dimensioneringen i fördelningscentralen och ev. i undercentral om anslutningen sker där.
Men villorna är knepiga.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2021 09:33 #6 av Bo Siltberg
I normala bostäder kan jag tänka mig att man vill ansluta solcellerna i första huvudcentral. Så länge solcellerna har en högre effekt än mätarsäkringen får man säkra av solcellerna. Huvudledningen behöver sedan inget mer skydd då den inte kan bära dubbla belastningen. Det är huvudcentralen i sig och övriga centraler nedströms som behöver skyddas. Om flera huvudledningar utgår från mätarskåpet så behöver dessa avsäkras. Så i det stora hela ser jag inga större ingrepp i villainstallationer.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 dec 2021 21:03 #7 av Elkillen
Kopplade in en växelriktare i fasadmätarskåp idag. Valde då att sätta dit en ny 25 A säkring mellan kundens brytare och utgående plint. Växelriktaren kopplade jag in mellan kundens brytare och denna nya "huvudsäkring". Tack för svar!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 16:56 #8 av Elkillen
Förstår att man i första hand vill ansluta i mätarskåp. Men i vissa fall blir det ju avsevärt mindre jobb att gå på i bef. undercentral.
Hur bör man då tänka angående dimensionering av interna ledare i denna central (det är fortfarande en villa som exempel).

1. Ledarna måste tåla summan av strömmarna från högsta möjliga mätarsäkring (GII = 25 A) + installerad solkapacitet.
2. Ledarna måste tåla summan av strömmarna från aktuell mätarsäkring + installerad solkapacitet (känns som ytterligare uppmärkning är nödvändig vid detta alternativ)
3. Annat alternativ?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 17:43 #9 av Bo Siltberg
Det finns inget krav att dimensionera ledningar för högsta möjliga mätarsäkring. Det är bara en god rekommendation för bostäder med GII. Så jag röstar på alt 1.

Ett alternativ är att sätta en säkring på ingången till elcentralen, efter den punkt där solcellsanläggningen ansluts.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 18:00 #10 av Elkillen
Tycker också att alternativ 1 är den bästa lösningen. Då kommer man istället till frågeställningen om en ledares strömtålighet i elcentral där alla elektriker verkar ha olika uppfattningar. Visst är ledningslängderna korta och kylningen är bättre än i kablar.
Men vid (GII = max 25 A) + solkapacitet 16 A = 41 A, då känns knappt 6 mm2 okej?
Din lösning med en säkring är en mycket god idé.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 20:57 #11 av Bo Siltberg
Ja, man kan räkna med att interna ledningar i en elcentral är nästan fria i luft, speciellt i en bostad. I en industri med högt belastad elcentral behöver man kanske räkna med en viss anhopning och ha en god säkerhetsmarginal. Sedan bör det sitta en JFB i centralen som har en viss maximal märkström, kanske 25 A, men 40 A kan också vara för lågt. Fasskenor har också en viss märkström. Så en säkring som skyddar elcentralen kan vara en god ide.

Visserligen belastar man kanske inte elcentralen högre bara för att man fördubblar matningens effekt, men det kan man inte förlita sig på, inte ens om det just nu inte finns tillräckligt antal grupper som gör det möjligt att överbelasta centralen. Men vem kollar sånt när en ny grupp läggs till? Alla borde göra det ja, men hur många elektriker klarar av det?

Sedan har vi kortslutning i elcentralen, med en kortslutningsström som drivs av både nät och växelriktare. Då interna ledare är korta har dess area marginell betydelse. Pratar vi industri så kanske man behöver titta på genomsläppt energi. Strömmen fördelas, så det ska inte ha någon betydelse, ett av skydden i endera grenen kommer att lösa, förhoppningsvis båda. Ett gemensamt skydd på ingången till elcentralen kan ha en chans att bryta först. Då blir felet helt bortkopplat och resten av anläggningen blir kvar i drift.
Följande användare sa tack: Elkillen

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 21:34 #12 av Elkillen
Tack igen Bo. Du har verkligen en djup kunskap. Ja precis som du skriver viktigt att se över märkströmmen för jordfelsbrytare och fasskenor. Huvudbrytaren är ju inte lika "utsatt" då anslutningen sker efter denna.
Känns återigen som att bästa stället att ansluta solceller är i mätarskåp och sedan sektionera/avsäkra varje utgående huvudledning. Om alla nu ska ha solceller framöver som det verkar kanske en utveckling av dagens mätarskåp vore en idè. Med mer plats för sektionering/fördelning, smartmätare mm. Att splitta
huvudledningarna på utgående plint är ju inte längre någon bra lösning. Idag är det väl endast dom lite större, utanpåliggande mätarskåpen, typ lantbruk som är anpassade för detta med flera diazedsäkringar för utgående grupper.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

22 jan 2022 21:51 #13 av Elkillen
Om man som du skriver kan räkna med att interna ledningar i en elcentral är nästan fria i luft. Då borde man i princip kunna använda den tabell i elinstallationsreglerna som gäller anslutningskablar för att dimensionera interna ledningar?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 jan 2022 13:24 #14 av Bo Siltberg
Någon tabell för anslutningskablar finns inte i SS 436 40 00 väl utan möjligen i SS 424 14 24? Jag skulle ta förläggningssätt C, utanpåliggande och dra av en marginal på 20% sådär. Obs att det gäller bostäder. Tittar man på kabelhärvan i en elcentral i en bostad kan man tala om anhopning, men i en bostad är inte alla dessa ledare strömsatta samtidigt. Men det kanske de är i en industri.
Följande användare sa tack: Patrik

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.059 sekunder