Att göra ROT, RUT, eller Grönt avdrag hos sig själv eller en nära anhörig!

23 aug 2021 20:37 - 12 okt 2021 20:25 #1 av Ronnie Lidström
Det har nyligen varit en hel del snack om detta i diverse Facebookgrupper och dyligt. Med motsägande uppgifter och vilda spekulationer och killgissningar så jag bestämde mig för att grotta ner mig lite i detta. Jag mailade Skatteverket och ställde några frågor.OBS! Det kan tolkas olika även inom Skatteverket så om man frågar igen kan man få ett annat svar. Men dessa svar har jag på skrift från en tjänsteman på Skatteverket från i Augusti 2021.


Här följer vår brevväxling i sin helhet:

Jag:

Hej!

Jag driver ett diskussionsforum för folk inom elbranschen. Det är många företagare där.
Det har uppstått diskussioner angående att göra skattereduktion på jobb åt sig själv.

Alltså installation solpaneler, elbilsladdare, eller vanliga ROT-jobb.

Jag har några frågor som jag hoppas att ni kan svara på:

1: Är det någon skillnad i reglerna kring detta när det gäller nya "Grönt avdrag" jämfört med gamla ROT/RUT?

2: Är det någon skillnad beroende på bolagsform? AB, KB, Enskild firma?

3: Om jag har ett aktiebolag och vill installera t ex solceller hemma. Är det någon skillnad angående om skattereduktionen godkänns eller ej om jag gör jobbet själv eller om jag anlitar någon av de anställda?

4: Finns det någon nedre gräns på hur billig arbetskostnaden för vara i relation till totalsumman? Hur billig timpenning man får fakturera sig själv?

5: Några på forumet vittnar om att de har fått avslag på ROT-avdrag på arbeten de gjort åt nära anhöriga. Kan det stämma? Det skulle ju i så fall locka till svartjobb och det kan väl inte vara tanken och låter som en märklig regel i så fall.


Skatteverket svarar:

Hej och tack för ditt mejl!

För att ha rätt till skattereduktion måste en hel del kriterier fyllas upp. Många av kriterierna liknar de som även gäller för ROT-avdraget men det finns vissa kriterier som skiljer de åt. Det finns även olika kriterier för de olika arbeten som kan man utföra inom grön teknik. Enligt länken nedan kan du läsa om alla steg som krävs för att ha rätt till skattereduktion inom grön teknik. Kolla under fliken "Godkända arbeten" för att se vilka arbeten som är godkända för skattereduktion.

skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag...175c97df4192a52.html

Om du har ett aktiebolag är det godkänt att utföra arbeten hemma hos dig så länge övriga kriterier är uppfyllda. Viktigt är att det finns en arbetskostnad debiterad på fakturan så att vi kan säkerställa att det faktiskt skett ett arbete. Till skillnad mot aktiebolag kan utförare som har enskild firma inte utföra arbeten hemma hos sig själv oavsett om det är en annan person i företaget som utför arbetet.

Att utföra ROT/RUT arbeten hemma hos anhöriga är inte godkänt för ROT/RUT-avdrag. Huruvida det bidrar till svartjobb kan jag tyvärr inte svara på.Jag:

Ok. Så man får göra Grönt Avdrag hos anhöriga och t om hos sig själv. Men inte ROT/RUT? Vad är anledningen till denna regel avseende ROT/RUT hos anhöriga?

Och vad är er definition på "anhörig? Var i släktträdet går er gräns? Svärmor? Kusiner? Fastrar och mostrar?


Skatteverket svarar:

Hej igen och tack för ditt mejl!

Inom ROT och RUT kan skattereduktion inte medges om utföraren själv eller en släkting till utföraren utför arbetet hos utföraren. Utföraren får inte heller utföra arbeten hos en släkting. Det gäller oavsett om utföraren driver en enskild firma eller annan bolagsform.

Följande personer räknas som släktingar (närstående):
  • make, maka eller sambo (se nedan)
  • föräldrar
  • mor- och farföräldrar
  • barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare, samt deras makar
  • syskon och deras makar samt syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare.

Sambos likställs med makar om de tidigare varit gifta med varandra eller har fått gemensamma barn. Styvbarn och fosterbarn räknas som barn, oavsett om de uppnått vuxen ålder. Styvrelationen kvarstår så länge som styvföräldrarna är sambos eller gifta.[/i]


Jag:

Hej igen och tack för svar!

Det är alltså själva utföraren (arbetaren?) som inte får vara släkt med kunden? Eller företagaren?

Om en företagare (ägare av ett aktiebolag) har anställda och låter någon av dem utföra renoveringsarbete hos en av företagarens anhöriga och sen fakturerar som vanligt med ROT-avdrag. Är detta godkänt?

Omvänt, är det OK om en vanlig anställd utför ett renoveringsarbete hos en av den anställdes släktingar, och chefen/företagaren sen fakturerar med ROT-avdrag (företagaren är alltså vid detta exempel inte släkt med varken kunden eller "utföraren"(arbetaren).


Skatteverket svarar:

Hej och tack för ditt mejl!

Din kund kan inte få rotavdrag om personen som utför arbetet är släkt med hen. Dina anställda får inte heller utföra arbeten hos sina släktingar. Däremot får dina anställda utföra arbeten åt dina släktingar.Hur ska vi då sammanfatta denna soppa. Ja. Grönt Avdrag (Laddboxar, solceller, batterilagring) får man göra åt sig själv och göra avdrag. Dock så måste man fakturera arbetstid. Går ej att få avdrag genom att bara sälja solpaneler till sig själv utan arbete. Hur mycket arbete man måste fakturera sig själv eller hur mycket en arbetstimme måste kosta som minimum vill dock inte Skatteverket säga (detta får nog bli en egen tråd ;) )

ROT/RUT får man inte göra hos sig själv eller hos någon anhörig. Däremot är det OK att som ägare av ett aktiebolag göra ROT-jobb hos anhöriga så länge man inte utför själva arbetet själv. Eller så länge som själva arbetaren inte är släkt med kunden.

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB
Bilagor:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.093 sekunder