230V och lågvolt i samma rör?

27 aug 2011 20:27 #1 av Pelle Svensson
Hur är det med detta?

Får man blanda ledare med olika spänningar i samma rör, samma dosa, eller rent av samma kabel?

Ska de skiljas åt på något speciellt sätt i dosorna? Speciell märkning?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2011 21:04 #2 av Bo Siltberg
Kort svar ja, om ledarna är isolerade för den högsta förekommande spänningen. Gäller även SELV.
Exakt hur åtskillnaden och märkningen i dosor ska utföras framgår inte annat än att det ska vara tydligt.

Lite referenser från elinstallationsreglerna:

521.6, 521.7

Ledare i olika strömkretsar får ligga inom samma rör, utrymme i kabelkanal eller elkanal, på kanalrännor och kabelstegar förutsatt att alla ledare är (grund)isolerade för den högsta förekommande spänningen i någon av ledarna inom röret eller kanalen.

Råd: När ledare som tillhör olika strömkretsar utmynnar i samma kopplingslåda eller dosa gäller att montaget i kopplingsutrymmet utförs på sådant sätt att överledning och förväxling inte behöver befaras. Detta leder till att en tydlig märkning och en tillförlitlig åtskillnad mellan de olika kretsarna måste utföras. Vidare måste, för att undvika förväxling, de olika kretsarna utgå från samma gruppcentral eller annan kopp­lingsutrustning och vara väl dokumenterade.

De olika strömkretsarna anses ha dubbel isolering mellan sig i och med de dubbla grundisoleringarna så man behöver inte ta hänsyn till isolationsfel som ger överledning mellan ledarna. Se även 528.1 nedan.

I dosor kan en skiljevägg användas. Man får dock skarva ledare med godkända klämmor enligt SS-EN 60998 eller SS-EN 60947-7 utan skiljevägg.

528.1 (närhet till andra elinstallationer)

Strömkretsar för spänningar inom spänningsband I och II får vara framförda i samma ledningssystem endast om alla kablar har isolation som krävs för den högsta spänning som förekommer i ledningssystemet eller om något av följande är uppfyllt:
- Varje ledare i flerledarkablar är isolerad för den högsta spänning som förekommer i kabeln, eller
- Varje kabel är isolerad för sin (egen) systemspänning och kablarna är installerade i ett sepa­rat utrymme i en sluten- eller öppningsbar ledningskanal, eller
- Separata installationsrör eller kabelkanaler används.

Det är alltså samma krav för olika spänningsband som för samma spänningsband (se 521.6 ovan)! De olika strömkretsarna anses ha dubbel isolering mellan sig i och med de dubbla grundisoleringarna.

414.4.2 (SELV)

3. Ledare som har en spänning som är högre än den övre gränsen för spänningsband I får ingå i en flerledarkabel eller annan samling av ledare med grundläggande isolering, men SELV- och PELV­-­kretsar ska vara isolerade var för sig eller tillsammans för den högsta förekommande spän­ningen.

Även här räcker det alltså att SELV-ledarna är isolerade för den högsta spänningen. Det innebär att SELV inte har högre krav på isolationen än andra icke-SELV-system!

Även om experterna har bekräftat att det är så behöver man ju inte följa det...utan man kan se till att det finns tre lager isolering i form av en kabelmantel också. Elinstallationsreglerna är inte 100.0 % tydlig inom detta område så det kan komma nya tolkningar :unsure:
Följande användare sa tack: Ronnie Lidström, Pelle Svensson

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

27 aug 2011 21:38 #3 av Ronnie Lidström
Förutom det som Bo säger så ska man även tänka på att det kan bli störningar om man drar lågvolt signalkablar tillsammans med 230V.

Ett problem som dykt upp är vissa LED drivdon som vill ha två egna separata ledare för "switchdim-funktion". Tex Jolly Micro.

På en kurs med Hide-a-Lite så sa föreläsaren att det hade uppstått problem med Jolly Micro som dimrade sig själv pga störningar från andra ledare i samma rör som styrledarna.

Inte så kul om belysningen i köket dimras upp/ner varje gång man kör igång micron :side:

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

02 sep 2011 20:51 #4 av Pelle Svensson

Ronnie Lidström skrev: På en kurs med Hide-a-Lite så sa föreläsaren att det hade uppstått problem med Jolly Micro som dimrade sig själv pga störningar från andra ledare i samma rör som styrledarna.

Inte så kul om belysningen i köket dimras upp/ner varje gång man kör igång micron :side:


Vad sa han att man skulle göra åt detta då?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2011 06:09 #5 av Ronnie Lidström
...försöker komma ihåg vad han sa. Har för mig han sa att man kunde använda tvinnad FK. Han måste ju då mena att själva 230V'en ska vara tvinnad? Ger väl ingenting att tvinna styrtrådarna?

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2011 07:07 #6 av Magnus H
Hur är det om man tvinnar en jordtråd runt lågvolts-styrkabeln och kopplar den till jord?
Jag brukar jorda en jävla massa saker om jag har störningar i mina signalkablar m.m.
Brukar oftast funka...oftast :)

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas A. Edison

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

04 sep 2011 18:07 #7 av Bo Siltberg
Låter som antingen kapacitiv eller induktiv koppling från 230 V-fasen. Båda ska gå att åtgärda genom skärmning av signalledaren, där skärmen jordas enbart i ena änden. Tvinna en jordledare runt signalledaren kanske går också, åtminstone tillräckligt för en Jolly. Skulle behövas lite fältprov här!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 mar 2021 13:41 #8 av Christian
Nu väcker jag en gammal tråd här men det gäller samma fråga.

Jag ska koppla in en Google Nest Hello dörrklocka och mitt problem är att det inte finns någon lågnivå kabel ut till ringklockan från någon transformator så vi behöver installera nytt.

Vi har köpt en Schneider transformator som vi hade tänkt sätta i skåpet som är i källaren. Det stora problemet är att skåpet är i källaren och vi har betongbjälklag så det går inte att dra några nya slangar.

Jag skulle behöva dra matning till dörrklockan från transformatorn i samma rör som jag har 230v och har läst mig till att det är tillåtet om man använder sig av FK till det.

Tror ni att jag behöver jag oroa mig för störningar om jag gör på det här viset? Finns det någon kabel som är mer lämplig?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 mar 2021 14:59 #9 av Claes Börjesson
Helt OK bara man väljer kabel med 230 Volt isolering.
Störningar borde inte vara något problem heller.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.046 sekunder

Senaste foruminlägg