Ansvar vid återinkoppling till nätet...

08 maj 2015 10:31 #41 av Bo Siltberg

Mats Persson skrev: Men man kan ju inte på fullt allvar ställa bränbara föremål på en spis i TILL läge bara för att anläggningen för tillfället är bruten??


Jodå, visst kan man det :) Det är ju en ny hyresgäst som inte har någon kontroll över elinstallation, ännu! Nu "hann" nätägaren före. Därför är EONs rutiner utmärka. Om hyresgästen hade driftsatt så fanns han ju på plats och kunde säkert avstyra branden.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 10:47 #42 av Mats Persson
Jo det kan man så klart..
Men då är risken att skiten brinner ner, eller något ännu värre...
Det är inte tillräcklig säkerhetsåtgärd med ett telefonsamtal och muntligt försäkra sig att det inte blir tillkopplat.
Ska man ställa bränbara föremål på en sån olämplig plats som en spis som är TILL så måste man själv försäkra sig om att man inte kan slå till anläggningen, kanske skruva ur säkringarna till spisen? låsa och skylta vid centralen är nog också lämpligt, så att man uppmärksamar ev annan person om att det finns bränbara saker på spisen... Själv skulle jag rekommoendera att man inte ställer bränbara saker på spisen eller täcker över radiatorer oavsett om nätägaren för tillfällit brutit strömen eller inte.

Elinstallatör ABL
Det jag skriver är mina egna tankar och funderingar...Inte säkert att allt stämmer till 100% ;)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 11:27 #43 av Bo Siltberg
Att ställa saker på en spis är dumt, men jag ser inte det som kärnfrågan här. Det är lika dumt att spänningssätta en anläggning som varit urkopplad en tid och därefter åka därifrån.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 12:12 #44 av Christer Djerf

Mats Persson skrev: Jo det kan man så klart..
Men då är risken att skiten brinner ner, eller något ännu värre...
Det är inte tillräcklig säkerhetsåtgärd med ett telefonsamtal och muntligt försäkra sig att det inte blir tillkopplat.
Ska man ställa bränbara föremål på en sån olämplig plats som en spis som är TILL så måste man själv försäkra sig om att man inte kan slå till anläggningen, kanske skruva ur säkringarna till spisen? låsa och skylta vid centralen är nog också lämpligt, så att man uppmärksamar ev annan person om att det finns bränbara saker på spisen... Själv skulle jag rekommoendera att man inte ställer bränbara saker på spisen eller täcker över radiatorer oavsett om nätägaren för tillfällit brutit strömen eller inte.


Ännu mer spekulationer:
Det KAN ju varit så att spisen var i läge FRÅN när prylarna ställdes där, sedan har man stött till ett vred och det ställdes i läge TILL under hela inflyttningen utan att detta uppmärksammades.
Men under alla de timmar!? som inflyttningen tog så märktes inget onormalt från prylarna som stod på spisen eftersom denna inte var spänningssatt under inflyttningen.....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 13:01 #45 av Stefan Ericson
Om det fins ett avtal, mellan nätägaren och anläggnings ägaren, så måste det nog vara skriftligt för att gälla i domstol. Om ett sådant ärende tas upp är det en civilrättslig fråga. Det tar minst 5 år innan det skulle komma upp i en rättegång. Det mest troliga är att försäkringsbolagen kommer överens.
Jag tror att nät ägaren kan klara sig på att alla ledningar ska alltid betraktas som spänningssatta.
Följande användare sa tack: Jan Wahlberg, Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 13:02 #46 av Anders Svensson

Sherlock Holmes skrev:

Mats Persson skrev: Jo det kan man så klart..
Men då är risken att skiten brinner ner, eller något ännu värre...
Det är inte tillräcklig säkerhetsåtgärd med ett telefonsamtal och muntligt försäkra sig att det inte blir tillkopplat.
Ska man ställa bränbara föremål på en sån olämplig plats som en spis som är TILL så måste man själv försäkra sig om att man inte kan slå till anläggningen, kanske skruva ur säkringarna till spisen? låsa och skylta vid centralen är nog också lämpligt, så att man uppmärksamar ev annan person om att det finns bränbara saker på spisen... Själv skulle jag rekommoendera att man inte ställer bränbara saker på spisen eller täcker över radiatorer oavsett om nätägaren för tillfällit brutit strömen eller inte.


Ännu mer spekulationer:
Det KAN ju varit så att spisen var i läge FRÅN när prylarna ställdes där, sedan har man stött till ett vred och det ställdes i läge TILL under hela inflyttningen utan att detta uppmärksammades.
Men under alla de timmar!? som inflyttningen tog så märktes inget onormalt från prylarna som stod på spisen eftersom denna inte var spänningssatt under inflyttningen.....


Ja men då så. Då kommer ju det hela i ett helt annat läge. Då är det kanske istället spistillverkaren som skall ställas till svars? Ha den typen av vred som kan stötas till oavsiktligt och då ställa sig i läge TILL, helt förkastligt.
Även ett varningsanslag om att spisen endast är till för att laga mat på och inte en uppställningsplats för lättantändligt material.

Kommer ihåg en historia om nån kärring i USA som stämde restaurang gyllene måsen på en ordentlig pengabunt efter att hon bränt sig på kaffet...det fanns ingen varningstext på muggen. Vem kunde anat att kaffe är varmt liksom... Vet dock inte om historien är sann och har inbillat mig att den inte är det. Men detta börjar närma sig samma nivå så jag börjar inse att det kanske är så illa att den var sann.

I Sverige är den kränkte kung och den välmenande idioten hans rådgivare.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 13:56 #47 av Stefan Ericson
Nomen, den historien är sann.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 16:39 #48 av Reijo Eriksson
Enligt Ellagen (1997:857)
10 kap. Skadestånd
Ansvar för skada genom inverkan av el från starkströmsanläggning
1 § Har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, skall skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit.
Ansvar enligt första stycket gäller inte
1. den som innehar en starkströmsanläggning för produktion av el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kilovoltampere,
2. den som innehar en starkströmsanläggning som är avsedd för användning av el och som tillförs el med en spänning av högst 250 volt mellan en ledare och jord eller, vid icke direkt jordat system, mellan två ledare,
3. om skadan skett på en annan elektrisk anläggning eller en naturgasledning, för vilken det krävs koncession enligt naturgaslagen (2005:403), eller
4. om den elektriska anläggningen utgörs av en inrättning för godsbefordran eller är avsedd för en sådan inrättnings behov och skada uppkommit på egendom som har blivit mottagen för sådan befordran. Lag (2007:217).

Det betyder att nätägaren inte har strikt ansvar för anläggningen i detta fall.

Även i förarbetet till Ellagen, 1996/97:136, behandlas denna fråga och där framgår det att nätägaren inte har en reell möjlighet att påverka risken för skador på en ansluten anläggning. Den intresserade kan läsa mer på
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forsl...g_GK03136/?text=true

Reijo Eriksson
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

08 maj 2015 17:33 #49 av Rikard Ågren
Tror ni inte att det står i anvisningen till spisen att brännbara saker ej får ställas på hällen/plattorna?

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.058 sekunder

Senaste foruminlägg