Ny standard för elinstallationer. SS 437 01 02

17 sep 2014 13:10 #1 av Ronnie Lidström
För att underlätta användningen av standarder för elinstallationer fastställs nu elinstallationsstandarden SS 437 01 02.

Det är standarderna SS 436 21 01 - Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning, SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, SS 437 01 45 – Grundläggande dimensioneringsregler, SS 437 01 46 - Uttag och andra anslutningspunkter, SS 437 01 51 – Införning av el- och telekablar i byggnader och SS 437 01 52 – Utrymme för el- och teleutrustningar i flerbostadshus. Innehållet är i stora delar oförändrat från de tidigare standarderna, men ett flertal ändringar har införts.

>> Läs hela artikeln på Voltimum här

>> Köp standarden på SEK - Elstandard här

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 sep 2014 15:02 #2 av Martin
Bara jag som läser det att som att antalet tex datauttag ska monteras i princip vid varje eluttag? Jag kan sträcka mig att i ett normalt stort rum så behöver man två punkter MAX.

Bra att antalet uttag vid Tv hörnan blir bättre. Men samtidigt så har vi tv i alla rum nästan idag så ska man då ha 6st brunnar ? Bra att slippa skarvsladdar men lite fult om man då väljer en lösning med 3st vanliga apparatdosor med ca 12,5cm mellan varandra och sen ytterliggare 1-2 andra dosor med tex Data och Tv. Det går köra kombination men då får man en lång linje. Nja..

Tycker det är surt att en vanliga arbetare inte får nytta av ändringarna som görs.

42

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

03 okt 2014 14:47 #3 av Niclas
Läser samma sak med uttag 3,75 m mellan, verkar orimligt med 4-5 tele/antennuttag i ett litet sovrum.
Väldigt hög standard mot den tidigare SS. Gäller att ramförfattaren till en TE (och E förvisso)har koll på detta så besiktningen inte blir en ekonomisk chock för entreprenören, blir att inte ta med standarden, bäddar för fulltextbeskrivning utan hänvisningar till standarden framöver för min del tyvärr.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

06 okt 2014 16:35 #4 av Örjan Borgström
När man skriver en nationell standard får den inte strida mot etablerad europeisk standard. Måttet 3,75 m mellan uttagen kommer från SS-EN 50 173-4.
Vi har försökt lindra kravet genom ett tillägg i SS 437 01 02 "För de fall fler eller färre kommunikationsuttag behövs kan en särskild överenskommelse träffas om detta."

Generellt kan sägas att SS 437 01 02 innehåller massor med tips hur man kan bygga en modern elinstallation men det måste till en överenskommelse mellan beställare och konstruktör för att bestämma vilken nivå installationen ska ha.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 okt 2015 09:00 #5 av Simon Slotte
Jag har elbasen utgåva 3
Är intresserad av formlerna för sammanlagring.

Finns det mer info om Belastningsberäkning -sammanlagring i standarden SS 437 01 02.
Eller är det samma tabell med 12,5 kW + 1,5xN lgh som finns i elbasen.

Elingenjör, Drift & underhåll på kommunalt fastighetsbolag.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
Civilplikt, Ställverksreparatör, Svenska Kraftnät.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 okt 2015 11:18 #6 av Michell Martic
Tabell 1 under punkten 1.1.2 i Elbasen utgåva 3 är precis densamma som Tabell 5 under punkten 8.2 i SS 437 01 02. Likaså den efterföljande texten.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

12 nov 2015 21:43 #7 av Simon Slotte
Tack då va det en återvändsgränd.

OFFTOPIC:
Någon som vet var man kan fördjupa sig mer i sammanlagring.
Har mycket nyanslutningar och ökningar av serviser. Känns som att denna formel/tabell har lite mera att önska.
Är den fortfarande aktuell med tanke på teknikutvecklingen. Eller tar LED och annan energibesparande teknik ut faktumet att vi skaffar mera elektronik så att summan blir noll.

Elingenjör, Drift & underhåll på kommunalt fastighetsbolag.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
Civilplikt, Ställverksreparatör, Svenska Kraftnät.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

13 nov 2015 13:16 #8 av Bo Siltberg
Det är en bra fråga som det inte finns ett alldeles självklart svar på. Ju mer LED, desto mer övertoner och höga toppströmmar, så småningom kan det bli ett problem.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 nov 2015 19:29 #9 av Örjan Borgström
Inte för inte infördes en regel i Elinstallationsreglerna utgåva 2, 431.2.3 Övertonsströmmar
Överlastdetektering ska finnas för neutralledare i flerfaskretsar där övertonshalten är sådan att strömmen i neutralledaren förväntas överstiga dess belastningsförmåga.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 nov 2015 20:32 #10 av Bo Siltberg
Hur kan man beräkna/bedöma övertonshalten då?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 nov 2015 10:16 #11 av Örjan Borgström
Eftersom det här måste ske i projekteringsstadiet så måste det handla om en bedömning. Men något klart svar har jag inte.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 nov 2015 10:21 #12 av Rikard Ågren
Hur bedömer man övertonshalten i projekteringsskedet då?

Projektledare el, styr och automation
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2015 07:24 - 20 nov 2015 07:51 #13 av Örjan Borgström
Kan inte säga att jag vet men precis som vi känner till att vissa produkter har jordfelsströmmar och att det därför inte ska läggas för många sådana produkter på en jordfelsbrytare så måste vi förmodligen lära oss hur mycket övertoner olika produkter ger så att det kan finnas anledning att t ex montera flerpoliga dvärgbrytare där även neutralledaren passerar, så att en överström i neutralledaren bryter fasledarna.
Vet faktiskt inte hur tillverkare anger övertonshalten, det är ju den tredje övertonen som är kritisk och där övertonsströmmar från alla tre faser summeras i neutralledaren.
Jag ska fråga runt lite och se om jag kan hitta svar.

Hittade att ledarmaturer ska uppfylla en IEC standard, IEC61000-3-2, för att uppfylla bl a kraven på övertonshalt, kollar vidare.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2015 10:06 #14 av Torbjörn Forsman
Mer eller mindre "elektroniska" bruksföremål - alltså t ex datornätdelar och tv-apparater - har ju sedan ett antal år haft krav på sig när det gäller övertonshalten, och praktiskt taget alla sådana som har tillverkats de senaste 10 åren har någon form av teknik för att hålla ner övertonerna. Antingen s k aktiv PFC eller en rent passiv lösning med en drossel i serie med inkommande matning till den switchade nätdelens likriktarbrygga.
Aktiv PFC hittar man ju också sedan många år i så gott som alla elektroniska lysrörsdrivdon, inverterstyrda värmepumpar, större laddare (truck, elbil osv).

De stora övertonsbovarna i en modern installation skulle jag nog vilja säga är fasvinkelstyrda dimmers, enkelt varvtalsreglerade enfas elmotorer (elverktyg, dammsugare, ventilationsfläktar, cirkulationspumpar mm) och inte minst mikrovågsugnar.
Induktionshällar har jag varit misstänksam mot men det verkar som om de brukar ha någon form av PFC i alla fall.

Om man ska göra en bedömning i projekteringsstadiet måste man nog också ta med i bedömningen hur stor del av de bruksföremål som ska kopplas in i anläggningen som är av äldre datum och inte uppfyller moderna övertonskrav. Man kanske också borde titta på sammanlagringsfaktorer och hur stor del av dessa som utgör korttidslaster.

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Marcus

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 nov 2015 15:01 #15 av Rikard Ågren
Jag vet att ni nyligen hade en kurs i detta Örjan. Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med :/

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 nov 2015 20:08 #16 av Örjan Borgström

Rikard Ågren skrev: Jag vet att ni nyligen hade en kurs i detta Örjan. Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara med :/


Det går fler tåg
www.euu.se/kurser/installationsstandarde...acering__montage-619

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.065 sekunder

Senaste foruminlägg