Nordpoolspot och Statnett

10 jul 2015 07:05 #81 av Stefan Ericson
I morse var priset nere på 3€/MWh på SE3. Nytt rekord.
Ämnet är låst.
18 jul 2015 14:38 #82 av Stefan Ericson
I dag har kärnkraften producerat ca5GW i effekt. Nästan allt har exporterats. Priset 6€/MW.
Ha en trevlig kväll på er.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg
Ämnet är låst.
21 jul 2015 07:19 #83 av Stefan Ericson
SVT Txt 111
Ny brakfölust för Vattenfall.
Vad händer om elkrafts producenterna går i konkurs?
Kanske bra med vad jag föreslagit i den andra tråden.
Ämnet är låst.
21 jul 2015 13:08 #84 av Olle Andersson
Förlust är fel ord att använda... Man har justerat ner värdet på en tillgång som på grund av vissa omständigheter varit eller blivit för högt värderad. Värdet som man justerat ner det med måste då tas upp som en kostnad i resultaträkningen...

Rörelseresultat för Q2 innan engångsposter är fortfarande 9,1 miljarder... Att man skrivit ner värdet på tillgångar med 36,3 miljarder och tagit dem som kostnader innebär en bruttoförlust på 29 miljarder...
Verksamheten i sig går fortfarande bra även fast rörelseresultat innan engångsposter är något lägre än förra året.

Företaget har dock senaste åren haft problem med stora nedskrivningar... Bland annat Nuon-affären som innebar en nedskrivning på c:a 100 miljarder.

Man bör enligt mig överväga en försäljning av Vattenfall då företaget tyngs av beslut grundade i plakatpolitik...
Ämnet är låst.
21 jul 2015 20:40 #85 av Stefan Ericson
Om ett företag ska skriva av tillgångar, så måste det finnas en vinst att dra den mot. Det fins inte i Vattenfall.
Ämnet är låst.
22 jul 2015 09:51 #86 av Olle Andersson

Stefan Ericson skrev: Om ett företag ska skriva av tillgångar, så måste det finnas en vinst att dra den mot. Det fins inte i Vattenfall.


Det måste det inte alls... Vinst och nedskrivning av tillgångar har relativt lite med varandra att göra... Nedskrivning av tillgångar innebär att balansen mellan tillgångar och skulder påverkar.
Rent praktiskt innebär det som sagt att man överför en tillgång till kostnadsposten för att kunna minska värdet på tillgången i balansräkningen.
Detta påverkar så klart det Egna Kapitalet, och för att behålla soliditeten i bolaget, eller för att inte påverka den så mycket så vill man nog återföra så mycket som möjligt av vinsten i ny räkning och inte som utdelning...

Vinsten är fortfarande mellanskillnaden mellan kostnader och inkomster... Man hade för Q2 en rörelsevinst på 9,1 Gkr... Nettovinsten, eller förlusten låg på 29 Gkr för Q2 tack vare att man valde att skriva ner värdena för bland annat brunkolsverksamheten i Tyskland
Ämnet är låst.
22 jul 2015 15:56 #87 av Torbjörn Forsman
I det här sammanhanget kan det vara bra att påminna om en gammal historia som P G Gyllenhammar lär ha brukat berätta:

VD:n för ett företag har tekniske chefen, försäljningschefen och ekonomichefen samlade hos sig och frågar dem hur mycket 2 x 2 är.
Tekniske chefen plockar fram en räknesticka ur innerfickan och svarar efter en stund att det är ungefär 3,99.
Försäljningschefen drar på en gång till med att "det är nästan 5".
Ekonomichefen ser sig omkring och kollar att ingen står och lyssnar bakom gardinen, och viskar en motfråga: "Hur mycket vill du ha det till?".

Was man sich nicht erklären kann, sieht man als Überspannung an.
Följande användare sa tack: Tommy, Stefan Ericson
Ämnet är låst.
02 aug 2015 16:35 #88 av Stefan Ericson
I morgon går priset på SE3 över 10€/MWh. Det var längesedan.
Nu har årets revision inlets på R2 utan att den producerat en kWh sedan den förra.
Ämnet är låst.
11 aug 2015 11:12 - 11 aug 2015 11:16 #89 av Stefan Ericson
Priset steg på SE4 och 3, i ett par dagar. Dom sa vad det beror på nyheterna. Dom har inte något vatten till att kyla kolkraften i Pålen, med.
Ämnet är låst.
12 aug 2015 15:54 #90 av Stefan Ericson
Idag har elpriset stigit så mycket att kärnkraften går med vinst, i område SE3 och SE4.
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:03 #91 av Stefan Ericson
Nu står 2st rektorer i Oskarshamn, 2st i Ringhals och 1st i Forsmark. Det här börjar bli normal fall.
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:22 #92 av Mikael Malmgren
Lite bakgrunder och status!


O1 har lämnat nät för felsökning

Pressmeddelande den 18 augusti 2015


På grund av ett luftläckage in till kondensorn har Oskarshamn 1 (O1) lämnat nät och felsökning har påbörjats.

Sedan i mitten av juni har det konstaterats att det läcker in luft i O1s kondensor – den utrustning som i ett slutet system omvandlar ångan från turbinen till det vatten som ska förångas igen i reaktortanken. På senare tid har det konstaterats att denna luftmängd ökar. För att inte riskera att påverka trycket i kondensorn, så fattades nyligen beslut att planera för ett driftstopp. O1 reducerade därmed under måndagen successivt effekten och sedan igår kväll är anläggningen stoppad för felsökning. Elproduktionen kommer att återupptas så snart det kunnat konstateras var luften läcker in och lämpliga tätningsåtgärder har vidtagits.Viktig milstolpe uppnådd för Oskarshamn 2

Pressmeddelande den 24 april 2015


Säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) har nått en viktig milstolpe. Det omfattande arbetet med kabeldragningen är slutfört och nu går projektet över i den avslutande fasen - driftsättning.

Kabeldragningen började 2012 och sammanlagt har 1 060 kilometer kabel dragits, en sträcka lika lång som avståndet från Oskarshamn till Skellefteå. För att uppfylla krav på separation behövdes kablarna bytas ut och 12 580 nya kablar är nu installerade och klara för provning. Utöver installation av nya kablar har 300 kilometer befintlig kabel demonterats. Kablarna används för att styra, mäta och övervaka utrustningen i anläggningen från kontrollrummet.

– Vi har nått en viktig milstolpe och det betyder mycket för det fortsatta arbetet med moderniseringen. Arbetet har varit mer omfattande än vad vi beräknade från början och det har krävts mycket hårt arbete för att färdigställa kabeldragningen, säger Mikael Gustafsson, revisionsledare.

Arbetet har tagit längre tid är beräknat, vilket dels beror på arbetets komplexitet och av antal kablar som skulle installeras. I takt med en allt bättre framdrift ökar kunskapen om hur lång tid resterande åtgärder bedöms ta. Återstart är planerad till den 20 december 2015.

– Vi lämnar nu det mycket omfattande installationsarbetet bakom oss och går in i den avslutande fasen; driftsättningen. Arbetet innebär att anläggningen ska provas och kvalitetssäkras innan O2 kan återstartas. Flera stora och komplicerade moment i moderniseringen har hittills genomförts och vi börjar närma oss vårt slutmål, säger Mikael.


O3

Normal produktion efter revisionen.


Ringhals 1

Revision klar, normal produktion


Ringhals 2

2015 års revision inleddes 25 juli och R2 beräknas vara tillbaka på nätet 4 november (+/-31 dygn).
I samband med fjolårets översyn av Ringhals 2 uppmättes ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status. Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Inspektioner och analyser har kommit fram till att korrosionsangreppen finns på den yta av plåten som under byggtiden låg öppen längre tid än övriga delar. Det har varit ett tidskrävande arbete att frilägga hela denna yta. Skadad plåt har reparerats och läckagekontrollerats och därefter har återgjutning av golvet i reaktorinneslutningen gjorts.


Ringhals 3

Revision klar, normal produktion


Ringhals 4

I revision sedan 12 augusti. Återstart planeras 17 september.


Forsmark 1
3 maj – 14 juni (41 dygn)

Under revisionen monterades fyra nya lågtrycksförvärmare, vars funktion är att värma upp vattnet som bildats i kondensorn, på väg tillbaka från turbinen till reaktortanken.

Några andra större jobb var:
•Byte av skovlar på lågtrycksturbinerna
•Tömning av vattenreservoaren (wet well) runt reaktortanken
•Byte av 110 bränslepatroner i härden


2015-08-02 | Nyhet
Revisionen avslutad på F2

I helgen fasade Forsmark 2 till elnätet och årets revision är avslutad. Revisionen på Forsmark 2 har präglats av reservkraft och ett besök av granskningsorganet WANO.


Nyhet | 2015-08-20 | 08:37

Revisionen vid Forsmark 3 förlängs

Revisionen vid Forsmark 3 som pågått sedan den 2 augusti förlängs
Anledningen är att man efter analys har valt en annan metod för att åtgärda den sprickbildning i en vibrationsmätstuts som identifierades vid revisonen 2014.

Den stutsen har inte använts sedan anläggningen startades och därför kommer den nu att pluggas igen.


Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg, Stefan Ericson
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:24 #93 av Mikael Malmgren
Läget på elmarknaden - vecka 34

Publicerad: 2015-08-25 Uppdaterad: 2015-08-25

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om stigande spotpriser.


Spotpriserna för de svenska elområdena steg under veckan jämfört med veckan innan. En av orsakerna var att vattenkraftsägarna nu börjar få kontroll över tillrinningen och kan börja producera mer strategiskt vilket lyfter elpriset. Priserna för de svenska elområdena hamnade i intervallet 19,9-21,3 EUR/MWh.

På den finansiella marknaden steg kontraktet för nästkommande månad med 13 procent jämfört med veckan innan till följd av prognoser om torrt väder närmsta tiden. Veckomedelpriset blev 20,1 EUR/MWh. Kvartal och årsterminerna noterade inga större prisförändringar mot föregående vecka.

Magasinfyllnaden är fortsatt över 90 procent i Sverige och över 85 procent för Norden. Båda värdena är över det normala men överskottet är större i Sverige än i Norden som helhet. Enligt NVE i Norge är det norska snööverskottet cirka 7 TWh över normalt för årstiden.

Tillgänglig kapacitet i kärnkraften är omkring 59 procent i Norden. Fyra reaktorer i Sverige och en i Finland är avställd för revision samtidigt som ytterligare en svensk reaktor har ett kortare stopp. Två av de sex reaktorerna väntas återstarta under veckan.

Enligt veckostatistik är det nu 66 veckor sedan Sverige nettoimporterade el under en vecka. Under vecka 33 var nettoexporten 660 GWh från Sverige och hittills i år uppgår den till 15,3 TWh.

/EI

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Följande användare sa tack: Stefan Ericson
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:35 #94 av Stefan Ericson
Dom har fattat beslut om att lägga ner O1 och O2. Dom körde knappast med O på 5 år. Varför lägga pengar på O2 om den ska läggas ner. Eller är det redan gjort?
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:52 - 26 aug 2015 17:52 #95 av Mikael Malmgren
O1 är planerad att gå in i servicedrift någon gång under perioden 2017-2019, förberedelser pågår enligt E.ON.

Vad gäller O2 så verkar ägarna oense, men huvudägaren, E.ON, anser att den bör gång i servicedrift runt 2020

Elkraftingenjör och konsult med specialitet inom Reläskydd, Selektivplaner och Elkraftberäkningar. Även stort intresse för föreskrifter & standarder, ESA samt projektledning och entreprenadjuridik.


Mikael Malmgren Installatörsbehörighet: A

www.elektroinvent.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ämnet är låst.
26 aug 2015 17:57 #96 av Stefan Ericson
Dom kostade på O1 10 milijader, och efter det knappast kört med den. Dom började, när O2 stannade. Det kommer säkert bli samma sak med 02.
Ämnet är låst.
04 sep 2015 09:01 #97 av Stefan Ericson
SVT Txt 111.
Ringhalsreaktorer stängs.
R2 har inte producerat någon el på över ett år. Varför stoppa investeringar 2017?
Det högsta priset på SE3 på länge. 52 €/MWh. Anlednind, det blåser inte.
Ämnet är låst.
16 sep 2015 19:34 #98 av Stefan Ericson
I dag sjönk el priset. Kan det bero på att Norrmännen blir dtänkta av regn i sitt område med lägsta pris?
Ämnet är låst.
16 sep 2015 19:40 #99 av Stefan Ericson
O1 står fortfarande.
Ämnet är låst.
17 sep 2015 15:02 #100 av Stefan Ericson
Priset har sjunkit! Nu är 4st reaktorer igång i Sverige.
Ämnet är låst.
Sidan laddades på: 0.074 sekunder

Senaste foruminlägg