Jordfelsbrytare

14 feb 2017 09:34 #1 av Kenneth Nordström
Om man har tre hus med jordfelsbrytare i varje hus som matas från ett skåp med olika matningar och är av säkrade med olika säkringar (trefas) slutligen finns huvudsäkringar för alla tre husen (fritidshus) .Om någon av huvudsäkringarna löser ut så slås alltid jorfelsbryteren ut i ett ock samma hus.
Jag undrar om det är någon som har nåt förslag på varför det blir så.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

14 feb 2017 14:49 #2 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Jordfelsbrytare
Så både mätarsäkring och JFB i samma fritidshus löser ut? Har det något med de andra fritidshusen att göra?

Om det är ett jordfel som löser mätarsäkringen så är det ju naturligt att JFBn löser. Äldre JFBer kan också lösa av snabba strömsprång, både uppåt och nedåt, så det kan även orsakas av överlast. Ansluten last kan spelar in också.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2017 18:49 #3 av Kenneth Nordström
Svar från Kenneth Nordström i ämnet Jordfelsbrytare
Alla tre hus har varsin kabelmatning från ett skåp där det sitter tre säkringar för varje hus alltså 9st säkringar -en grupp per hus Över dessa grupper finns det huvudsäkringar 3st.en grupp. När en huvudsäkring löser så så löser alltid samma hus jordfelsbrytare.Säkringen löser för att det blir överbelastat när alla hus är igång.Inte alltid men ibland och samtidigt är det samma hus jordfelsbrytare som löser ut

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2017 19:48 #4 av elmont
Svar från elmont i ämnet Jordfelsbrytare
Megga grupperna i huset som löser JFB.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 feb 2017 20:02 - 15 feb 2017 21:17 #5 av Martin Lundmark
Svar från Martin Lundmark i ämnet Jordfelsbrytare
Hej Kenneth

Vad finns det för laster i husen. Finns det induktiva laster, som motorer (vattenpump, värmepump) eller transformatorer?

Om man t.ex. med en säkring bryter matningen till en induktiv apparat då kan den magnetiska energin i apparaten göra att man får en hög spämnning. Eftersom husen fortfarande är ihopkopplade så kan den förhöjda spänningen (en spännings-transient) i vissa fall uppstå i alla tre husen.

Vad finns det för laster i huset där jordfelsbrytaren löser ut?
Finns det jordade enfasanslutna laster med EMC-filter t.ex. mikrovågsugn, TV?

Som Bo Siltberg påpekar så kan transienter påverka en jordfelsbrytare. En eller flera EMC-filter kan skapa en bra koppling till skyddsjord för transienter (högre frekvenser).

Jag har varit med om fall där jordfelsbrytaren som matade en jordad mikrovågsugn (som inte var i drift) löste ut vid start av en dammsugare på samma fas (men på en annan säkring) än mikrovågsugnen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 feb 2017 05:00 #6 av Bo Siltberg
Svar från Bo Siltberg i ämnet Jordfelsbrytare
Om man ska försöka tolka det du skriver nu så finns det alltså en (1) gemensam säkring för dessa tre fritidshus, och det är denna säkring som löser? (om det handlar om servis-, mätar- eller huvudsäkring kan vi lämna därhän just nu.)

Det låter också som att det är JFBn i ett och samma av dessa hus som brukar lösa ut, oftast inte de andra? (vilket hus som orsakar att säkringen löser vet vi ju inte, alla är mer eller mindre lika skyldiga om man nu inte vet med sig att ett hus belastar högst just då.)

Om den då löser av överlast så är det hetaste tipset det som Martin beskriver, någon induktiv last i huset med den lösande JFBn, eventuellt i kombination med något EMC-filter i en jordad apparat. Som jag skrev kan ålder på JFB och ansluten last spela in, så den naturliga frågan är ju då återigen hur det står till i dessa hus?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 feb 2017 12:06 #7 av Kenneth Nordström
Svar från Kenneth Nordström i ämnet Jordfelsbrytare
Hej
Jo man vet att om vi kallar hus c det hus som jordfelsbrytaren löser ut, den är för övrigt utbytt till en ny.
Så om man belastar hus A och B så att en av huvudsäkringen för alla tre husen löser ut . så löser alltid hus c jordfelsbrytare ut.Utan att någon befinner sig där.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

20 feb 2017 17:42 #8 av Martin Lundmark
Svar från Martin Lundmark i ämnet Jordfelsbrytare
Hej Kenneth

Vad finns det för laster i hus C där jordfelsbrytaren löser ut?

Finns det jordade enfasanslutna laster med EMC-filter t.ex. mikrovågsugn, TV?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2017 10:03 #9 av Kenneth Nordström
Svar från Kenneth Nordström i ämnet Jordfelsbrytare
Jo det finns det säkert ,tänkte få så mycket med tips som möjligt innan jag startar med felsökningen.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

23 feb 2017 12:23 #10 av Martin Lundmark
Svar från Martin Lundmark i ämnet Jordfelsbrytare
Hej Kenneth

Låter bra.

Om vi gör en grov förenkling så är det normalt svårt att vid en vanlig läckströmsmätning kunna särskilja mellan den läckström som skadar person och egendom (och som huvudsakligen är resistiv) och den kapacitiva läckström som t.ex. uppkommer mellan ledare mellan ledare och skärm och i EMC-filter (och som beror på kapacitans).

Den kapacitiva läckströmmen har ökat genom introduktionen av kraftelektronik och avstörningsfilter och den är dessutom frekvensberoende (och därmed ”transientkänslig”).

Även den kapacitiva läckströmmen kan orsaka påverkan i en elanläggning genom att störningar lättare fortplantas i multimediaanläggningar (ljud o bild) samt genom lagerströmmar etc. Kapacitiva läckströmmar har ofta ett frekvensinnehåll ovanför 50Hz.

I en elanläggning finns idag oftast en blandning av resistiva och kapacitiva läckströmmar och detta har under årens lopp påverkat hur vi konstruerat jordfelsbrytare (JFB).

Vi har haft en lång tradition för att undvika ”falsk utlösning” av JFB vid transienter. Testpulsen beskriven i fig. 16 sid 46 i dokumentet ”Residual Current Protective Devices” beskriver bl.a. detta. Utlösningskaraktäristiken i JFB är då frekvensbegränsad, dvs mindre känslig för högre frekvenser.
www.lowvoltage.siemens.com/infocenter/do...es---Primer_6852.pdf

Men eftersom bränder kan starta även om läckströmmen har annan frekvens än 50 Hz så har man på senare tid infört JFB av Typ B and Typ B+ (se sid 47). Dessa JFB är då även känsliga för läckström av högre frekvenser än 50Hz.

Berätta gärna hur det går.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.052 sekunder

Senaste foruminlägg