Errata SS 436 40 00 utg 2

09 apr 2012 14:34 #1 av Bo Siltberg
Hur felanmäler man elinstallationsreglerna? Hittar ingen sådan funktion på SEK's hemsida. Ska man maila?

Kan lika gärna skriva av mig här. Jag behöver ju få bekräftat att det verkligen är buggar.

Gäller alltså SS 436 40 00 utgåva 2 (HB444).

414.4.1, andra strecksatsen
SELV/PELV-kretsar ska ha
- skyddande avskärmning från spänningsförande delar i kretsar som inte är SELV- eller PELV-kretsar, vilken ska vara utförd med dubbel eller förstärkt isolering och -> eller
ledande skyddsskärmning för den högsta förekommande spänningen.

534.2.2, punkt b, första strecksatsen
- mellan varje fasledare och huvudjordningsskenan eller -> och
mellan neutralledaren och huvudjordningsskenan eller inkommande skyddsledare,

54ZA.1, första stycket, första meningen.
Ordet resistivitet är malplacerad (flytta 4 ord till vänster).

702.53, område 2, första strecksatsen
SELV 25 V -> 50 V
Denna punkt är dock tvetydig. 25 V skulle innebära samma skyddsnivå som för område 1 för små bassänger, och 50 V innebär inga "speciella" krav som anges i tabell 702A.2. Om detta skulle vara korrekt är så i så fall sista raden i tabell 702A felaktig.

Det är vad jag ramlat över hittills.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 apr 2012 17:30 - 09 apr 2012 17:31 #2 av Ronnie Lidström
Har du senaste SS 436 40 00u2 med R1 (Rättelse 1)? Annars finns rättelsen att ladda ner separat gratis från SEK

702.53 Bryt-, manöver- och skyddsanordningar
Ersätt de två första strecksatserna efter det tredje stycket med:
– SELV (se avsnitt 414), med en nominell spänning som inte överstiger 25 V växelspänning eller 60 V
likspänning vars skyddsströmkälla är installerad utanför områdena 0 och 1, eller


De andra hittar jag inget om dock..

Fil bilaga:
Företagare, Elinstallatör Björks EL i Skellefteå AB

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

09 apr 2012 20:35 #3 av Bo Siltberg
Nej, den hade jag missat. Så det ska vara SELV 25 V eller skyddsseparation, inte JFB.
Tack.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

15 apr 2012 19:27 #4 av Örjan Borgström
Det blir alltid fel när man översätter och anpassar ett så pass stort verk. Jag ska se till att dessa kommer fram till vederbörande.

EUU Box 545, 611 10 Nyköping,
tel direkt 0155-29 29 25, mobil 070-695 69 06,
Välkommen till vår hemsida www.euu.se

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.104 sekunder