Måste man sätta säkerhetsbrytare vid markisen?

16 aug 2015 16:02 #1 av Anonym Gäst
I installationsanvisningen till markiserna vi brukar installera så står det att den "skall föregås av allpolig brytare med minst 3 mm brytavstånd" eller nåt sånt...

På kommersiella fastigheter osv är det ju inget problem att smälla upp en säkerhetsbrytare.. Och där är det ju dessutom befogat.

Hos privatpersoner är det mer knivigt tycker jag.. Jag brukar ibland sätta 2-polig vridbrytare för att den blir lite mindre och snyggare än en säkerhetsbrytare.. Men då kan man inte gå in med båda kablarna nerifrån (vilket jag tycker att man bör göra utomhus). Ännu svårare blir det om man ska gå vidare till en annan markis.

Hur brukar ni göra hos privatpersoner? Säkerhetsbrytare? 2-polig vridbrytare? Bara en dosa med dragavlastning?

Detta inlägg är skrivet av en gäst eller en registrerad användare som vill vara anonym!
Vill du också skriva ett anonymt inlägg? Eller svara anonymt på någons fråga?
Använd funktionen "Skriv anonymt inlägg"

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

16 aug 2015 21:59 #2 av Marcus Lundström
Centralens huvudbrytare är fullt godkänd som "allpolig brytare" såvida den är låsbar. Dock inte alltid så praktiskt.
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 04:34 #3 av Ivar Ryding
En vridbrytare är väl inte låsbar?
Och därför inte godkänd som arbetsbrytare..

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 05:15 #4 av Electrum
Men är låsbar verkligen ett krav?

Jag har för mig att om man t.ex. ser brytaren från arbetsstället så behöver den inte gå att låsa?

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 05:30 #5 av Rikard Ågren
Sätt en uppmärkt låsbar brytare vid matande central

Projektledare el, styr och automation

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 07:01 #6 av Bo Siltberg
Man kan ställa sig frågan vilket underhåll som behöver göras på en markis, av vem och vilken tillgång till byggnaden denna person har. Kravet på denna brytare finns där man behöver göra elektriskt underhåll eller annat underhåll där strömförande delar blir berörbara. Finns sådana jobb på en markis??

Sedan kan man fråga sig om det handlar om fall där en extern serviceperson ska greja med markisen utan att ägaren är hemma. Normalt är det nog inte så, utan det är ofta praktiskt möjligt att bryta säkringen till gruppen, om inte markisen ligger på en grupp som gör detta olämpligt..

I en privatbostad kan man också ofta ha nöjaktig kontroll på att ingen slår till strömmen i centralen igen.

Så det handlar mycket om en bedömning. Det finns inga krav på att den måste sitta i närheten, eller att det måste vara en separat brytare. Tillverkarna har ofta en dålig översättning som lurar folk - det där med "föregås" kan ju tolkas som "nära".

Man kan däremot fundera på om en markis behöver en strömbrytare i närheten, kanske inomhus, för att undvika oavsiktlig eller obehörig användning, om den kan manövreras utomhus.

Ett exempel åt andra hållet är de avloppsbrunnar med eget reningsverk som folk tvingas installera på grund av nåt träsk i Väse som slammat igen. Den ska tydligen en avloppsgubbe kunna serva när det passar honom, så där är det mer självklart med en säkerhetsbrytare i närheten.

På tal om det, kravet på allpolig brytning med 3 mm brytavstånd är lika med en frånskiljare (typ säkerhetsbrytare) så där duger det inte med nån "vridbrytare"!! Det är i och för sig risken för åsköverspänningar som det handlar om, men kravet är ändock tydligt här.

Ska vi gå in på vad allpolig betyder också? Det kan bli en långbänk... :)

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 08:22 #7 av Michell Andersson
Låsbar är inget krav någonstans egentligen. Dock så kan man läsa följande i SS 436 40 00

536.3.1.2
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att förhindra att en elektriskt matad utrustning oavsiktligt kopplas in eller startas under pågående underhållsarbete, såvida inte frånkopplingsanordningen är under direkt uppsikt av den som utför arbetet.

Men det står ju inget om att det gäller just att brytare ska vara låsbar. Men det kan ju vara ett sätt att uppfylla fordran.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 19:00 - 13 jun 2016 17:02 #8 av Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 19:04 #9 av Marcus Lundström
Detta uträdders grundligt för några år sedan i något forum. Har för mig att det koms fram till att det är Arbetsmiljöverket som ställer krav på säkerhetsbrytare vid roterande maskiner.
Har dock ingen referens..

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 20:13 #10 av Bo Siltberg
Då handlar det om kraven på säkerhetsbrytare i industrier. Här handlar det om tillverkarens tolkning av produktstandarden för hushållsapparater IEC 60335. Föregås betyder inte nödvändigtvis nära, utan säkring, JFB eller huvudbrytare kan ofta duga. Det frångår varken tillverkarens anvisningar eller standarden.
Följande användare sa tack: puttrix

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

17 aug 2015 20:37 #11 av Patrik Hedlund
Jag brukar alltid montera en säkerhetsbrytare i direkt anslutning till markisen. Anslutningskabeln blir korrekt dragavlastad och det är inget tvivel om det är godkänt eller ej.

Nu för tiden så finns det ju snygga säkerhetsbrytare med inbyggd dragavlastning.
Man behöver inte sätta någon grå brytare med en stor förskruvning nertill.//Patrik

Fil bilaga:

Serviceelektriker som sysslar med KNX och annat kul!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 aug 2015 10:10 #12 av Electrum

Marcus Lundström skrev: Detta uträdders grundligt för några år sedan i något forum. Har för mig att det koms fram till att det är Arbetsmiljöverket som ställer krav på säkerhetsbrytare vid roterande maskiner.
Har dock ingen referens..

Exakt så. Det finns mer än föreskrifter och ss436 40 00 osv som ställer krav.

Maskindirektivet innefattar en del sådana här krav när det kommer till maskiner med rörliga delar som kan skada eller utgöra fara.
Och säkert finns det lite i arbetsmiljölagstiftningen också.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 aug 2015 10:13 #13 av Electrum

Andreas Öhr skrev: Tillverkarens anvisning gäller. Står det att det ska föregås av en allpolig brytare i manualen så är produkten godkänd utifrån detta. Står det så, så är det detta som gäller.

Stickproppsanslutning är helt OK i dessa fall. Dra ut proppen = allpoligt brutet. ;)

Står det att en tvättmaskin ska anslutas med stickpropp så ska den det. Står det att en tvättmaskin inte får anslutas med stickpropp så får den inte det. Och så vidare.

Här är jag inte lika fullt tvärsäker (idiotsäker ... ;)), men jag är väldigt övertygad att det även här är precis lika OK att fastansluta över allpolig frånskiljare.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

18 aug 2015 20:05 - 13 jun 2016 17:02 #14 av Borttagen användare

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 05:11 #15 av Electrum
Men att dra ut stickproppen är en allpolig brytning, likväl som att sätta en allpolig brytare.
Man följer tillverkarens instruktioner om möjlighet till allpolig brytning oavsett.

Står det i instruktionerna något mer detaljerat så får man översätta det till vilket funktionskrav som avses.

Jag sätter ibland upp laddgarage för permobiler. Om rullstolsgaraget står på en något mer offentlig plats, typ ett bostadshusområde klipper jag alltid bort stickproppen på anslutningssladden och kopplar in fast på en säkerhetsbrytare. Jag har öht inte ens konsulterat instruktionerna över detta.
Jag kan inte göra detta stickproppsanslutet, oavsett vad som står i instruktionerna. För det kommer sluta med att ungar har dragit ut strömmen ibland så kunden står med en oladdad permobil, i värsta fall med delvis förstörda batterier, eller att någon snor ström till vad som helst typ, grilltändare, köra motorvärmare eller batteriladdare i en bil osv, och "glömmer" återansluta.


Om jag läser något om allpolig brytning eller krav på stickproppsanslutning så översätter jag alltså detta omedelbart till ett funktionskrav och anser att det finns krav på antingen stickpropp eller allpolig brytare.

"Varde ljus"                                                                                 Frilansare med AL
1 Mosebok 1:3
Följande användare sa tack: Bo Siltberg

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 05:35 #16 av Bo Siltberg
Jo, helt rätt, tillverkarens anvisningar är ett bra mantra. Då gör man (förhoppningsvis) inga fel.

Det kan dock ibland vara bra att förstå bakgrunden till dessa krav för att dels förstå innebörden och därmed undvika onödiga (stora) kostnader, t.ex i form av en separat strömbrytare på väggen i badrummet till PAX-fläkten. Den kan nog fylla ett syfte men får ju inte kosta orimliga summor då det inte är ett uttryckligt krav. I en bostad och för en badrumsfläkt kan den placeras någon annanstans, eller helt ersättas av säkringen.

Detta krav, och många andra krav, är ju ingenting som tillverkaren föreskriver specifikt för denna produkt, utan det är allmänna krav på alla typer av hushållsapparater. Så de behöver vara tydliga med krav som faktiskt är viktiga för deras produkter.

Skulle någon "tvinga på" en innehavare en extrakostnad på tusentals kronor för att knö in en brytare i närheten av fläkten eller markisen så skulle nog jag yrka på skadestånd från firman... Men är kostnaden försumbar så visst, alltid trevligt med många rattar på väggen :)

Att t.ex klippa en stickpropp och göra en fast installation sägs bryta CE-försäkran mm och det lär har förekommit att serviceverkstäder vägrat garantireparation pga "åverkan" etc. Det kan alltså vara inte helt smärtfritt, men om man kräver en förklaring till varför det skulle vara dåligt/farligt att klippa stickproppen kanske de ger med sig. Det får återigen inte orsaka omotiverade och orimliga kostnader, t.ex i form av ett ombyggt badrum som tillåter ett uttag.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 05:38 #17 av Bo Siltberg

Electrum skrev: Jag sätter ibland upp laddgarage för permobiler. Om rullstolsgaraget står på en något mer offentlig plats, typ ett bostadshusområde klipper jag alltid bort stickproppen på anslutningssladden och kopplar in fast på en säkerhetsbrytare.


Hörrdu, om du skruvat fast sladden så kan ju inte tanten åka iväg med permobilen! :unsure:

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 05:55 #18 av Stefan Ericson
Hej på er!
På en industri med något rörligt tx robot. Måste det vara stängsel med övervakar lås, eller ljusbom, eller tramp matta. Dubbla kretsar till nödstoppet. Ett nödstopp som någon trycker på ska stanna det man tittar på.
På radar anläggninigar på fartyg, sitter det alltid en brytare som man slår ifån om man klättrar upp i masten. Blir grillad om radarn är igång.
Vad är skillnaden på att veva ut en markis eller att använda elmotor ur säkerhetssynpunkt.
Jag tycker det påminner om skillnaden mellan att fälla träd med motorsåg eller bågsåg.
Jag tycker generellt att fast inkoppling är bättre än, stickpropp. Jag hade gjort likadant som Electrum med laddaren.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 06:22 #19 av Ivar Ryding
Skillnaden är att en industrirobot knäcker dig på mitten utan att blinka, en konsumentmarkis har inte den kraften.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

19 aug 2015 06:39 #20 av Stefan Ericson
Ivar, jag håller med dig helt. En koordinatstanns som kommer med riktigt hög fart med en 2mm plåt, skär av en gubbe på mitten. Det har hänt.
Men jag är tveksam till vilken nytta en säkerhetsbrytare skulle göra till en markis. Skydda den som jobbar med motorn. Borde var en elektriker. Idag duger det kanske inte att slåifrån en brytare. Det är lätt för någon att slåtill den. Säkrast är nog att lossa motor ledningarna på motorskyddet. Det borde alla elektriker klara.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.163 sekunder